De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 6. maj  
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

 

Tirsdag den 7. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00
FP10 Matematik

 

Onsdag den 8. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00 FP10 Tysk

 

Torsdag den 9. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00
FP10 Engelsk

 

Fredag den 10. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Fransk

 

Mandag den 13. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag

 

Tirsdag den 14. maj  
kl. 9.00-9.30 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-9.30 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-9.30
FP9 Fysik/kemi udtræksfag

 

Onsdag den 15. maj  
kl. 9.00-12.00 Forbeholdt forsøgsarbejder

 

Mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden mandag den 27. maj til onsdag den 26. juni 2019. De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse (dvs. bundne prøver og udtræksprøver) samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal dog være afsluttet senest fredag den 21. juni 2019. Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 14. juni 2019, da denne dag er reserveret til optagelsesprøven på de gymnasiale uddannelser.

Se datoerne for udsendelse af beskikkede censorer til mundtlige og praktiske prøver under Årsplan og frister

Sidst opdateret: 7. marts 2019