Hop til indhold

Prøver i 9. klasse (FP9)

B: Bundne prøvefag, U: Prøvefag til udtræk, F: Frivillige prøvefag

Bundne prøvefag Mundtlig Skriftlig
Dansk B B
Matematik   B
Engelsk B  
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
B  

To prøver til udtræk

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik/kemi).

Prøvefag til udtræk
Mundtlig Skriftlig
Engelsk   U
Tysk/fransk U U
Historie U  
Samfundsfag U  
Kristendomskundskab U  
Biologi   U
Geografi   U
Matematik U  
Idræt U  
Fysik/kemi   U

Frivillige prøvefag

Eleverne kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag:

Frivillige prøvefag
Mundtlig Skriftlig
Tysk/fransk F F
Madkundskab F  
Håndværk og Design F  

Prøver i 10. klasse (FP10)

Oversigt over prøver, som elever i 10. klasse kan aflægge:

Prøvefag Mundtlig Skriftlig
Dansk FP9 eller FP10 FP9 eller FP10
Matematik FP10 FP9 eller FP10
Engelsk FP9 eller FP10 FP10
Fysik/kemi FP10  
Tysk FP10 FP10
Fransk FP10 FP10
Sidst opdateret: 15. november 2022