Hop til indhold

På denne side kan du finde et overblik over folkeskolens obligatoriske og frivillige prøver, der skal/kan aflægges på henholdsvis 8., 9. og 10. klassetrin.

Alle elever i 7. klasse skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der skal afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse. Dette betyder, at alle elever i 8. klasse aflægger en bunden prøve i et af de fire praktisk/musiske valgfag, håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab.

Hvis elever har modtaget undervisning i mere end et praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse, skal eleven senest den 1. december forud for prøveterminen maj-juni, og senest den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar, meddele skolelederen, hvilket af valgfagene eleven aflægger bunden prøve i. Elever kan på 8. eller 9. klassetrin aflægge frivillig prøve i yderligere et praktisk/musisk valgfag.

Praktiske/musiske valgfag
Madkundskab
Håndværk og design
Billedkunst 
Musik

Læs mere om praktisk/musisk valgfag, samt find svar på ofte stillede spørgsmål om praksisfaglighed i folkeskolen og på de frie skoler her

B: Bundne prøvefag, U: Prøvefag til udtræk, F: Frivillige prøvefag.

Bundne prøvefag Mundtlig Skriftlig
Dansk B B
Matematik B
Engelsk B
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi B
To prøver til udtræk

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik/kemi).

Prøvefag til udtræk Mundtlig Skriftlig  
Engelsk    U
Tysk/fransk U U
Historie  U  
Samfundsfag U  
Kristendomskundskab U  
Biologi
  U
Geografi   U
Matematik   U  
Idræt U  
Fysik/kemi   U
Frivillige prøvefag

Eleverne kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag:

Frivillig prøvefag Mundlig  Skriftlig 
Tysk/fransk F F
Madkundskab F
Håndværk og design F  
Billedkunst F  
Musik F  

Tabellen neden for viser, hvilke prøver elever i 10. klasse kan aflægge på henholdsvis 9. eller 10. klasseniveau.

Prøvefag Mundtlig Skriftlig 
Dansk  FP9 eller FP10 FP9 eller FP10 
Matematik FP10 FP9 eller FP10
Engelsk FP9 eller FP10 FP10
Fysik/kemi   FP10
 
Tysk   FP10  FP10
Fransk  FP10  FP10
Sidst opdateret: 26. februar 2024