Hop til indhold

Skolelederen skal udpege tilsynsførende og skal i god tid før prøveafholdelse informere tilsynsførende om regler for prøveafholdelse. Eventuelt ved at guide til prøvemappens kapitel om ”Afholdelse”.

Faglærere må ikke føre tilsyn med elever, de underviser i det pågældende prøvefag. Klassens dansklærer må således ikke være tilsynsførende ved prøven i dansk, men må gerne være tilsynsførende ved prøven i engelsk, hvis læreren ikke underviser eleverne i engelsk.

De tilsynsførende må ikke hjælpe elever med fortolkning  af eller løsninger til prøveoplæggets opgaver.

Det er skolelederen, der beslutter hvor mange tilsynsførende der skal være til stede i prøvelokalet og forberedelseslokalet. Antallet af tilsynsførende skal sikre, at prøveafholdelsen følger reglerne i prøvebekendtgørelsen.

Styrelsen har udarbejdet 7 skarpe til den tilsynsførende (pdf), som en tjekliste de tilsynsførende med fordel kan gennemgå inden prøveafholdelsen.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen, kap. 5.

Sidst opdateret: 15. november 2022