Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Elevbesvarelser ved de skriftlige prøver bedømmes af en statsligt beskikket censor. Læs mere om bedømmelse og censur ved de skriftlige prøver.

Maj/juni 2022

Umiddelbart efter prøvernes afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor.

Censor retter i perioden frem til den 10. juni 2022.

Censorer sender senest den 10. juni 2022 elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen som sikker post.

Maj/juni 2022

Der er to forskellige forsendelsesprocedurer; én når originalbesvarelsen sendes til bedømmelse, og én når det er en kopi af besvarelsen, der sendes til bedømmelse.

Procedurerne med tidsplan er opdelt i to oversigter:

Der er to forskellige forsendelsesprocedurer; én når originalbesvarelsen sendes til bedømmelse, og én når det er en kopi af besvarelsen, der sendes til bedømmelse.

Original besvarelse sendes til censor Kopi af besvarelse sendes til censor

Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration de originale elevbesvarelser og karakterlister, som sikker post, til den statsligt beskikkede censor.

Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration kopier af elevbesvarelser og karakterlister, som sikker post, til den statsligt beskikkede censor.

Hvis skolen sender en kopi af elevbesvarelsen til censor af elevbesvarelser skrevet i hånden, kopieres de, så læsbarheden ikke forringes. Elevbesvarelser, der er skrevet på computer, printes i to eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives af den tilsynsførende.

Censor retter i perioden frem til:

  • 10. juni 2022

Censor retter i perioden frem til:

  • 10. juni 2022

Censor sender senest:

  • 10. juni 2022

De originale elevbesvarelser og karakterlister retur til skolen som sikker post.

Censor sender senest:

  • 10. juni 2022

Skolen og censor aftaler, om kopierne af elevbesvarelserne skal destrueres eller sendes retur til skolen som sikker post.

Karakterlister sendes retur til skolen som sikker post eller sikker mail.

 

Spørgsmål og svar - forsendelsesprocedurer

Opdateret 20/07 2017 kl. 11:36

Skolelederen afgør, om de beskikkede censorer skal have den originale elevbesvarelse eller en kopi.

Hvis skolen sender en kopi af elevbesvarelsen til censor, og elevbesvarelser er skrevet i hånden, skal den kopieres, så læsbarheden ikke forringes. Elevbesvarelser, der er skrevet på computer, printes i to eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives af eleven, og attesteres af den tilsynsførende, før de sendes.

Opdateret 17/02 2017 kl. 13:24

Sikker post er forsendelser, som har en form for track- and tracenummer, så pakken/brevet kan spores. Sikker post er derfor ikke et almindeligt brev.

Sidst opdateret: 8. april 2022