Hop til indhold

ChatGPT og kunstig intelligens

Det er ikke tilladt at benytte chatGPT, WolframAlpha og andre tekstgenererende chatbot-værktøjer ved hverken de skriftlige eller mundtlige prøver i folkeskolen. 

For de skriftlige prøver gælder det under hele prøvetiden, herunder i forbindelse med informationssøgning, korrekturlæsning, opgavebesvarelse, redigering mv. Ved de mundtlige prøver, hvor der er afsat forberedelsestid forud for prøven, må eleverne heller ikke benytte chatbots, eksempelvis til at besvare lærerstillede spørgsmål.

Til grund for dette ligger bekendtgørelse om folkeskolens prøver § 43, stk. 2, at det betragtes som snyd og skal indberettes til skolens leder, hvis en elev ”har udgivet en andens arbejde for sit eget”. Det vil således være i strid med prøvebekendtgørelsen, hvis en elev afleverer en besvarelse eller dele af en besvarelse fra en chatbot, som sin egen. 

Digitale hjælpemidler ved folkeskolens prøver i engelsk, tysk og fransk 

Til folkeskolens prøver i fremmedsprog (engelsk, tysk og fransk) må elever anvende tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ingen andre funktioner end stave- og grammatikkontrol må anvendes. Det gælder eksempelvis oversættelsesfunktioner og ordforslag, som ofte er integreret i programmet. 

Det betyder i praksis, at de røde og blå bølgestreger, som indikerer stavefejl og grammatiske fejl, godt må vises i elevens tekstbehandlingsprogram under prøven. Eleven må dog ikke benytte sig af de ordforslag, som kan tilgås ved at højreklikke eller holde cursoren over ord. 

Reglerne for anvendelsen af hjælpemidler ved de skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk (FP9 og FP10) er fremgår her: jf. Bilag 1, pkt. 5.5., 6.5, 7.5. og Bilag 2, pkt. 3.5., 4.5. og 5.5 i bekendtgørelse om folkeskolens prøver og vejledningerne til folkeskolens prøver i engelsk, tysk og fransk i 9. og 10. klasse.

For andre fagspecifikke retningslinjer og vejledning i tilladte hjælpemidler henviser styrelsen til Prøvevejledninger til folkeskolens prøver.

Hyppigt stillede spørgsmål om digitale hjælpemidler ved folkeskolens prøver

ChatGPT og kunstig intelligens til folkeskolens

Opdateret 28/04 2023 kl. 11:05

Nej, det er ikke tilladt at bruge chatGPT til nogen af folkeskolens prøver.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:33

Nej, det er ikke tilladt at bruge chatGPT til at fremsøge information, idet elevens besvarelse skal være selvstændig.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:33

Nej. Eleverne må ikke bruge chatGPT eller andre chatbots til korrekturlæsning. Det betragtes som snyd, hvis en elev udgiver en andens arbejde for at være sit eget, herunder også en chatbots arbejde.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:35

Nej. Eleverne må hverken bruge en chatbot til at konstruere korte eller lange tekststykker. Det betragtes som snyd, hvis en elev udgiver en andens arbejde for at være sit eget, herunder også en chatbots arbejde.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:36

Nej, ligesom ved de skriftlige prøver må eleverne ikke udgive en andens arbejde for at være sit eget.

Stave- og grammatikkontrol til folkeskolens skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk (FP9 og FP10)

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Delvist. Elever må godt anvende den stave- og grammatikkontrol, som er integreret i tekstbehandlingsprogrammer, som fx Word eller Google Docs, til at få vist fejl. Ingen andre funktioner end stave- og grammatikkontrol må anvendes. Det gælder eksempelvis oversættelsesfunktioner og ordforslag, som ofte er integreret i programmet. Det betyder i praksis, at de røde og blå bølgestreger, som indikerer stavefejl og grammatiske fejl, godt må vises i elevens tekstbehandlingsprogram under prøven. Eleven må ikke benytte sig af de ordforslag, som kan tilgås ved at højreklikke eller holde musen/cursoren over ord. 

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Elever må anvende de funktioner i stave- og grammatikkontrol, som gør dem opmærksomme på potentielle fejl. Det betyder, de røde og blå bølgestreger, som indikerer stavefejl og grammatiske fejl, godt må vises i elevens tekstbehandlingsprogram under prøven. 

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Elever må ikke anvende oversættelsesfunktioner og ordforslag, som ofte er integreret i tekstbehandlingsprogrammer, som fx Word eller GoogleDocs. Det betyder, at elever ikke må benytte sig af de ordforslag, som kan tilgås ved at højreklikke eller holde musen/cursoren over ord.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Ved delprøverne i lytte- og læsefærdigheder (kun ved FP9): 

Ingen hjælpemidler er tilladt. 

Ved delprøven i sprogligt fokus: 

Der må kun anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisning tilgås via internettet. 

Ved delprøven i skriftlig fremstilling: 

Der må kun anvendes ordbøger og grammatiske oversigter samt tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ingen andre funktioner end stave- og grammatikkontrol må anvendes. Det gælder eksempelvis oversættelsesfunktioner og ordforslag, som ofte er integreret i programmet. Det betyder i praksis, at de røde og blå bølgestreger, som indikerer stavefejl og grammatiske fejl, godt må vises i elevens tekstbehandlingsprogram under prøven. Eleven må dog ikke benytte sig af de ordforslag, som kan tilgås ved at højreklikke eller holde cursoren over ord. 

Ved snyd med digitale hjælpemidler

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Opstår der før, under eller efter en prøve mistanke om snyd, skal den tilsynsførende indberette dette til skolens leder.

Bliver mistanken før, under eller efter en prøve bekræftet og har handlingen fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen af prøvebesvarelsen kan skolens leder:

  • bortvise eleven fra prøven,
  • beslutte, at prøvebesvarelsen bortfalder, og
  • beslutte, at eventuelle karakterer bortfalder.

En elev, der bortvises fra en prøve, skal ved både bekræftet eller ubekræftet mistanke om snyd, tilbydes at aflægge prøve på ny, jf. §43 bekendtgørelse om folkeskolens prøver. 

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:19

Hvis en tilsynsførende under en skriftlig prøve får mistanke om snyd, bør den tilsynsførende i de fleste tilfælde undlade at forstyrre den pågældende elev. Dette er af hensyn til eleven, da konsekvensen er, at eleven skal aflægge prøven igen, også i tilfælde af, at formodningen ikke kan bekræftes. Griber den tilsynsførende en elev i utvivlsomt at snyde, skal skolens leder straks informeres og bortvise eleven fra den pågældende prøve.

Tilsyn under prøverne

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:23

Det er skoleleders ansvar at sikre, at eleverne inden prøven bliver grundigt orienteret om anvendelse af hjælpemidler ved prøven og konsekvenser ved at skaffe sig selv eller yde andre uretmæssig hjælp, benytte ikke-tilladte hjælpemidler, udgive en andens arbejde for sit eget eller anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Prøve på særlige vilkår

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:25

Sidst opdateret: 28. april 2023