Hop til indhold

Med mindre det fremgår af prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2, må internettet ikke anvendes til at søge efter, tilgå eller anvende hjælpemidler. Hjælpemidler skal i den forbindelse forstås bredt, dvs. både informationer, noter, værktøjer mv.

Hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning, må kun tilgås via internettet, hvis de ikke kan medbringes eller opbevares lokalt. Skolens leder skal tage stilling til, om specifikke hjælpemidler fx programmer, digitale værktøjer og/eller digitale undervisningsmaterialer, som eleven kan benytte ved prøven kan tilgås lokalt (fx på elevens computer, usb-stik, elevens eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, inden der gives tilladelse til at tilgå hjælpemidler via internettet eller i skyen.

Internettet må ikke bruges til at søge efter ny viden i prøvesituationen, fx hvis der stilles opgaver i områder, som eleven ikke har modtaget undervisning i.

Hvis skolen arbejder med en cloud-løsning i forhold til programmer og/eller dokumenter, må elever gerne i prøvesituationen tilgå disse programmer og/eller dokumenter, hvis det ikke er muligt, at downloade disse til elevens pc'er og/eller tablet eller lignende.

Sidst opdateret: 15. april 2021