Hop til indhold

På denne side har vi samlet links og informationer om de særlige forhold, der er gældende for folkeskolens prøver i sommeren 2021. Alle øvrige oplysninger om rammer og regler for folkeskolens prøver kan findes på siderne om folkeskolens prøver uvm.dk/fp.

Disse prøver skal afholdes:

I 9. klasse fastholdes følgende prøver:

  • Dansk (mundtlig og skriftlig)
  • Matematik (skriftlig) 
  • Engelsk (mundtlig) 

I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (skriftlig og mundtlig)
  • Matematik (skriftlig og mundtlig)

Standpunktskarakter kan blive ophøjet til prøvekarakter

Eleverne i 9. og 10. klasse får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakter inden prøven.

Læs mere om justeringen af den politiske aftale 

COVID-19-relaterede spørgsmål:

Alle spørgsmål og svar om COVID-19 ligger også på uvm.dk/corona.

Folkeskolens prøver

Opdateret 05/05 2021 kl. 09:11

En elev, som udebliver fra en obligatorisk prøve, og hvor det ikke skyldes sygdom, skal have tilbud om at aflægge en ny prøve snarest muligt.

En ny mundtlig prøve afholdes i indeværende prøvetermin maj/juni 2021, eller i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september, eller i prøveterminen december/januar.

En ny skriftlig prøve afholdes i prøveterminen december/januar.

Bemærk at reglen om, at eleven får ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren, alene gælder ved prøver i prøveterminen maj/juni 2021. Elever vil ved en ny prøve, som ikke afholdes i prøveterminen maj/juni 2021, derfor skulle have prøvekarakteren på sit bevis.

Sidst opdateret: 12. maj 2021