Opgavesæt på Materialeplatformen

Prøveopgaver fra 2010 og frem er samlet på Materialeplatformen, som er en portal for prøve- og eksamensopgaver. Lærere kan anvende prøveopgaverne i forberedelsen og tilrettelæggelsen af undervisningen.

Det er kun undervisere og administrativt personale på prøveafholdende skoler, der har adgang til Materialeplatformen.

Eksempler på digitale selvrettende prøver

Eksempler på digitale selvrettende prøver kan findes på Testogprøver.dk.

Ministeriet kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde flere eksempler på digitale selvrettende prøver til brug i undervisningen.

Ministeriet har planlagt generalprøve i marts 2019, hvor eleverne kan afprøve enkelte prøver. I følgemailen til nyhedsbrevet #FPnyt nr. 1 udsendt den 5. september 2018 fremgår det, hvilke prøver der vil blive anvendt ved generalprøven.

Sidst opdateret: 10. januar 2020