Hop til indhold

Læs om reglerne for aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen 2020 pga. COVID-19 på https://www.uvm.dk/corona

De 7 skarpe er tænkt som en hjælp til lærerens forberedelse og som en guide til, hvor du kan finde relevant information om prøverne i de enkelte fag.

De 7 skarpe kan også bruges af skolens prøveansvarlige i dialogen med lærerne om tekstopgivelser, hjælpemidler og procedurer i forbindelse med tilrettelæggelsen af prøverne og herved bidrage til et godt prøveforløb.

De 7 skarpe
Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fransk
Fysik/kemi
Madkundskab
Biologi og geografi
Idræt
Håndværk og design
  • 7 skarpe er på vej
Historie, samfundsfag og kristendomskundskab
Sidst opdateret: 5. maj 2020