Formålet med prøvevejledningerne er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen (retsinformation.dk) og folkeskolens formål og fagområdet. Herunder sammenhæng mellem kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensmål og den vejledende læseplan.

På denne side finder du også udgivelsen Matematiske formler og fagord og fire prøvevejledninger til forsøg med valgfag i skoleåret 2016/17.

Ministeriet har desuden afholdt en række webinarer om prøverne i forskellige fag. Du kan se indhold fra webinarerne her (emu.dk)

Sidst opdateret: 27. juni 2017