Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 5. september 2019 sendt revideret bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring med høringsfrist til den 26. september 2019.

Styrelsen forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft i løbet af oktober, og herefter vil prøvevejlederne for de enkelte fag blive offentliggjort, så de er i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse. Du kan finde høringsbrev og udkast til bekendtgørelse om folkeskolens prøver på høringsportalen.dk.

Formålet med prøvevejledningerne er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen, folkeskolens formål og fagområdet. Herunder sammenhæng mellem kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensmål og den vejledende læseplan.

Sidst opdateret: 25. september 2019