Der er udstedt ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver den 20. november 2019. Som følge heraf bliver prøvevejledningerne opdateret. Prøvevejledningerne vil løbende – og hurtigst muligt - blive lagt på denne side. Du kan finde høringsbrevet og høringsnotat fra den eksterne høring på høringsportalen.dk.

Vær opmærksom på, at for sygeprøver i prøveterminen december-januar 2019/2020 er det prøvevejledningerne fra august/september 2018, som er gældende. Find dem nedenfor. Disse kan også anvendes til semesterprøverne december- januar 2019/2020.

Formålet med prøvevejledningerne er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen, folkeskolens formål og fagområdet, herunder sammenhæng mellem kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensmål og den vejledende læseplan.

Sidst opdateret: 10. januar 2020