Afvikling af øveprøver i maj-juni 2020

Skolerne kan som led i undervisningen frem mod sommerferien vælge at gennemføre eksamenstræning, så eleverne i 9. og 10. klasse forud for deres eventuelle påbegyndelse af en ungdomsuddannelse får en oplevelse af, hvordan det er at gå til prøve. Børne- og Undervisningsministeriet stiller øveprøver til rådighed for skolerne i det centrale test- og prøvesystem testogprøver.dk for at understøtte skolerne i at gennemføre eksamenstræningen.

Eksamenstræningen i testogprøver.dk tager udgangspunkt i, at eleverne er tilbage på skolerne, således at eksamenstræningen kan blive så virkelighedsnær som mulig. Skolerne vil kunne opstille en prøvesituation, der ligner den, der ville finde sted under normale forhold. Det kan blandt andet indbefatte, at borde er opstillet til prøvesituationen, der er ledninger til computere, der er opstillet printere, der er procedurer for registrering og eventuelt aflevering af mobiltelefoner, der er tilsyn, udlevering af supplerende materiale, tidsstyring og mange andre forhold, der er med til at give fornemmelsen af hvad det vil sige at være til skriftlig prøve. Det skal dog understreges, at eksamenstræningen skal foregå under forhold, der lever op til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis der i forbindelse med processen for genåbningen kommer nye retningslinjer, der ændrer forholdene omkring gennemførelse af øveprøverne, vil de nødvendige ændringer blive tilføjet her på siden.

Afvikling af øveprøverne

Øveprøverne afvikles to gange. De to afviklinger varer fem dage og har samme prøveplan. Den første afvikling er uge 22 fra den 25.-29. maj 2020. Den anden afvikling foregår i både uge 22 og 23 fra den 2.-4. juni 2020 samt den 8. og 9. juni 2020. Skolerne har mulighed for at afvikle alle prøverne begge afviklinger. Nedenfor vises prøveplanen, samt hvilket prøvemateriale der vil være tilgængeligt i testogprøver.dk.

Øveprøverne afvikles efter følgende tidsplan:

Tidspunkt Prøve Opgavesæt
Mandag den 25. maj
Kl. 10.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling Maj 2020
Kl.10.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling December 2019
Tirsdag den 26. maj
Kl. 10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler Maj 2019
Kl. 10.30 FP9 Matematik med hjælpemidler Maj 2020
Kl. 10.30 FP10 Matematik Maj 2020
Onsdag den 27. maj
Kl. 10.00 FP9 Dansk, retskrivning December 2019
Kl. 10.00 FP9 Dansk, læsning December 2019
Kl. 10.30 FP9 Fysik/kemi Eksempelprøve
Kl. 10.30 FP10 Tysk December 2019
Torsdag den 28. maj
Kl. 10.00 FP9 Engelsk December 2019
Kl. 10.30 FP9 Biologi Eksempelprøve
Kl. 10.30 FP10 Fransk December 2019
Fredag den 29. maj
Kl. 10.00 FP10 Engelsk December 2019
Kl. 10.30 FP9 Geografi Eksempelprøve
Kl. 10.30 FP9 Tysk December 2019
Kl. 10.30 FP9 Fransk December 2019
Tirsdag den 2. juni
Kl. 10.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling Maj 2020
Kl. 10.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling December 2019
Onsdag den 3. juni
Kl. 10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler Maj 2019
Kl. 10.30 FP9 Matematik med hjælpemidler Maj 2020
Kl. 10.30 FP10 Matematik Maj 2020
Torsdag den 4. juni
Kl. 10.00 FP9 Dansk, retskrivning December 2019
Kl. 10.00 FP9 Dansk, læsning December 2019
Kl. 10.30 FP9 Fysik/kemi Eksempelprøve
Kl. 10.30 FP10 Tysk December 2019
Mandag den 8. juni
Kl. 10.00 FP9 Engelsk December 2019
Kl. 10.30 FP9 Biologi Eksempelprøve
Kl. 10.30 FP10 Fransk December 2019
Tirsdag den 9. juni
Kl. 10.00 FP10 Engelsk December 2019
Kl. 10.30 FP9 Geografi Eksempelprøve
Kl. 10.30 FP9 Tysk December 2019
Kl. 10.30 FP9 Fransk December 2019

 

Adgangen til øveprøverne åbner enten klokken 10.00 eller 10.30 de pågældende dage. Det er læreren/den tilsynsførende, der aktiverer prøven for klassen på samme vis som ved almindelige prøver. Den eneste forskel er, at det ved øveprøverne er muligt at begynde prøven på et selvvalgt tidspunkt efter det angivne begyndelsestidspunkt i løbet af den dag, prøven afvikles. En klasse vil således eksempelvis kunne afvikle prøven i biologi klokken 10.30 og i engelsk klokken 12.30 samme dag.

Booking i testogprøver.dk

For at kunne få adgang til øveprøverne skal skolen booke eleverne i testogprøver.dk. Procedureren er den samme som ved de almindelige prøveterminer. I oversigten hedder terminen ”Øveprøver”. Booking åbner den 11. maj 2020. Vær opmærksom på, at alle prøver afholdes to gange i perioden fra den 25. maj til den 9. juni 2020.

Foretager skolen bookinger til øveprøver, som alligevel ikke skal afholdes, bedes skolen slette disse bookinger igen.

Karakterer

Karakterer og prøveforløbsrapporter for digitale selvrettende prøver vil være tilgængelige i testogprøver.dk to hverdage efter prøvens afholdelse (gælder ikke for fysik/kemi, biologi og geografi – læs mere under de pågældende fag nedenfor). Karakterer og prøveforløbsrapporter kan tilgås af skolens leder.

I gennemgangen af de enkelte prøver nedenfor fremgår det hvordan de enkelte prøver bedømmes.

Supplerende prøvemateriale

Ved nogle af øveprøverne skal eleverne anvende supplerende prøvemateriale (teksthæfter), der ikke kan tilgås via testogprøver.dk. Det supplerende prøvemateriale skal skolen hente på Materialeplatformen forud for prøvens afholdelse. Se eventuelt i ”Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020” for at sikre, at eleverne får det rette materiale udleveret.

I gennemgangen af de enkelte prøver nedenfor fremgår det, om der skal anvendes supplerende prøvemateriale.

Support

Der er ikke etableret centrale backup-procedurer (plan B) eller lignende i forbindelse med øveprøverne. Skulle det ske, at det ikke er muligt at tilgå testogprøver.dk under afviklingen af øveprøverne, vil det således være skolerne selv, der skal have en backup-plan klar (for eksempel i form af beredskab i forhold til at skulle printe materiale fra Materialeplatformen.dk).

På de dage, der afvikles øveprøver, vil supporten have almindelige åbningstider.

  • For tekniske spørgsmål kontakt STIL-support via formular eller tlf.: 7021 2155
  • For faglige spørgsmål kontakt STUK-support via tlf.: 3392 6100

Prøvemateriale, bedømmelse, supplerende prøvemateriale mv.

PRØVEMATERIALE: Maj 2020.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Bedømmes af lærer på skolen.
Da prøvematerialet ikke tidligere har været anvendt i prøvesammenhæng, eksisterer der ikke vejledninger, som tager udgangspunkt i censorers erfaringer med elevernes besvarelser og efterfølgende endelige bedømmelse af prøven. Den enkelte lærer kan vælge at give karakterer (se eventuelt vejledende karakterbeskrivelse i prøvevejledningen) eller en form for summativ og/eller formativ tilbagemelding til eleven.

SUPPLERENDE MATERIALE: Der skal ikke anvendes supplerende materiale.

PRØVEMATERIALE: December 2019.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Del a bedømmes i testogprøver.dk. Se afsnit om karakterer. Del b og c bedømmes af lærer på skolen.

SUPPLERENDE MATERIALE: Der skal udleveres et teksthæfte til eleverne til del a.

PRØVEMATERIALE: Maj 2019.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Bedømmes i testogprøver.dk. Se afsnit om karakterer.

SUPPLERENDE MATERIALE: Der skal ikke anvendes supplerende materiale.

PRØVEMATERIALE: Maj 2020.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Der er i prøven inddraget et nyt element i forhold til tidligere. Opgaverne vises direkte på en hjemmeside via testogprøver.dk og ikke længere via en pdf-fil, der skal downloades.
På hjemmesiden for prøven vil der også være regnearksfiler, som skal bruges i enkelte opgaver. Disse regnearksfiler er i Excel-format (.xlsx). Anvender skolen regnearksprogrammer, der bruger et andet format, skal skolen være opmærksom på, at der kan være elever, der kan have behov for hjælp til at konvertere filerne.

Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Ved bedømmelsen af elevernes besvarelser, kan der anvendes en rettevejledning, der kan findes på Materialeplatformen.dk.

Da prøvematerialet ikke tidligere har været anvendt i prøvesammenhæng, eksisterer der ikke en omsætningstabel, der med sikkerhed kan vise intervallerne for de enkelte karakterer. Der er i stedet udarbejdet en vejledende omsætningstabel, der kan anvendes til at give en indikation af, hvordan eleven har klaret sig. Det skal understreges, at den karakter, der fremkommer ved at anvende den vejledende omsætningstabel, ikke nødvendigvil vil svare til den karakter, som eleven ville have opnået ved samme pointscore i en rigtig prøvesituation. Den vejledende omsætningstabel kan findes på Materialeplatformen.dk.

SUPPLERENDE MATERIALE: Alle elever skal have udleveret et trykt opgavehæfte med opgaverne i matematik. Disse opgavehæfter sendes til skolerne i det antal, der svarer til den tilmelding, som skolen har foretaget, inden prøverne blev aflyst. Skolen vil modtage hæfterne i uge 21. Alternativt kan opgavehæfterne downloades fra Materialeplatformen.dk. 

PRØVEMATERIALE: Maj 2020.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Der er i prøven inddraget et nyt element i forhold til tidligere. Opgaverne vises direkte på en hjemmeside via testogprøver.dk og ikke længere via en pdf-fil, der skal downloades.
På hjemmesiden for prøven vil der også være regnearksfiler, som skal bruges i enkelte opgaver. Disse regnearksfiler er i Excel-format (.xlsx). Anvender skolen regnearksprogrammer, der bruger et andet format, skal skolen være opmærksom på, at der kan være elever, der kan have behov for hjælp til at konvertere filerne.

Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Ved bedømmelsen af elevernes besvarelser, kan der anvendes en rettevejledning, der kan findes på Materialeplatformen.dk.
Da prøvematerialet ikke tidligere har været anvendt i prøvesammenhæng, eksisterer der ikke en omsætningstabel, der med sikkerhed kan vise intervallerne for de enkelte karakterer. Der er i stedet udarbejdet en vejledende omsætningstabel, der kan anvendes til at give en indikation af, hvordan eleven har klaret sig. Det skal understreges, at den karakter, der fremkommer ved at anvende den vejledende omsætningstabel, ikke nødvendigvis vil svare til den karakter, som eleven ville have opnået ved samme pointscore i en rigtig prøvesituation. Den vejledende omsætningstabel kan findes på Materialeplatformen.dk.

SUPPLERENDE MATERIALE: Alle elever skal have udleveret et trykt opgavehæfte med opgaverne i matematik. Disse opgavehæfter sendes til skolerne i det antal, der svarer til den tilmelding, som skolen har foretaget, inden prøverne blev aflyst. Skolen vil modtage hæfterne i uge 21. Alternativt kan opgavehæfterne downloades fra Materialeplatformen.dk.

PRØVEMATERIALE: December 2019.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Bedømmes i testogprøver.dk. Se afsnit om karakterer.

SUPPLERENDE MATERIALE: Der skal udleveres et teksthæfte til eleverne til læseprøven.

PRØVEMATERIALE: Eksempelprøve.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Ved øveprøverne i fysik/kemi, biologi og geografi, vil det være eksempelprøverne fra det nye prøveformat, der bliver afviklet i testogprøver.dk. Disse eksempelprøver i fysik/kemi, biologi og geografi varer 60 minutter. Der er tale om de samme eksempelprøver, der også kan findes på testogprøver.dk/eksempel, og som blev anvendt ved øveprøverne i januar 2020.

Der findes ikke en ocr-behandlet pdf-udgave af eksempelprøverne, men teksten i eksempelprøverne kan oplæses af elevernes oplæsningsprogrammer (for de elever, der har tilladelse til at anvende disse programmer). Der kan dog være tekst i billeder samt i valgmuligheder i ”klik-flyt-klik opgaver”, der ikke kan oplæses af oplæsningsprogrammer. Her bedes lærere/tilsynsførende være behjælpelige med oplæsning, hvis der er behov for det.

Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Det vil ikke være muligt at give eleverne karakterer i eksempelprøverne i fysik/kemi, biologi og geografi. Det skyldes, at det ikke er muligt at fremstille en valid opsætningstabel, da eksempelprøverne ikke har været afprøvet på et statistisk sikkert grundlag. I prøveforløbsrapporten vil den karakter, der gives i disse tre prøver, derfor for alle elever være 00.
Der er dog for eksempelprøverne udarbejdet en vejledende pointfordeling, der kan give en indikation af elevenes præstation ud fra tre forskellige kategorier. I prøveforløbsrapporten vil det fremgå, hvor mange point eleven har scoret i prøven. Denne score kan, sammenholdt med den vejledende pointfordeling, give en indikation af, hvordan eleven har klaret sig. Den vejledende pointfordeling kan findes på Materialeplatformen.dk.

SUPPLERENDE MATERIALE: Der skal ikke anvendes supplerende materiale.

PRØVEMATERIALE: December 2019.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Opgaverne i lytte- og læsefærdigheder og sprog og sprogbrug bedømmes i testogprøver.dk. Se afsnit om karakterer. Opgaven i fri skriftlig fremstilling bedømmes af lærer på skolen.

SUPPLERENDE MATERIALE: Der skal udleveres et teksthæfte til eleverne til opgaven i læsefærdigheder.

PRØVEMATERIALE: December 2019.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Se eventuelt Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2020.

BEDØMMELSE: Opgaverne i lytte- og læsefærdigheder og sprog og sprogbrug bedømmes i testogprøver.dk. Se afsnit om karakterer. Opgaven i fri skriftlig fremstilling bedømmes af lærer på skolen.

SUPPLERENDE MATERIALE: Der skal ikke anvendes supplerende materiale.

Sidst opdateret: 14. maj 2020