Den mundtlige prøve i matematik vil fra skoleåret 2012/13 kræve, at eleverne samarbejder i grupper på to-tre elever. I den forbindelse offentliggør Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter samråd med opgavekommissionen en række vejledende prøveoplæg, som kan benyttes i undervisningen, og som kan optimere elevernes muligheder for at opnå erfaringer med gruppearbejde. Desuden kan de vejledende prøveoplæg anvendes som inspiration til fremstilling af egne prøveoplæg.

For at få det fulde udbytte af disse eksempler er det vigtigt, at læreren har sat sig ind i prøvevejledningen.

Prøverelateret gruppearbejde

Prøveoplæggene kan bruges i den daglige undervisning, så eleverne får indsigt i, hvordan den mundtlige gruppeprøve foregår, og hvad der forventes af dem under prøven. De vejledende prøveoplæg ligger i wordfiler, for at læreren kan tilpasse de enkelte prøveoplæg til netop de elever, der er i klassen. Brugen af prøveoplæggene fordrer, at man har arbejdet mundtligt med matematik i klassen. Det mundtlige arbejde kan eksempelvis tilrettelægges ud fra følgende emner:

  • Forståelse af matematiske begreber og anvendelse af dem
  • Udvikling af metoder og forklaring af dem for andre
  • Undersøgelser i forbindelse med problemløsning
  • Præsentationer af projektarbejder
  • Diskussioner og argumentationer

I den daglige undervisning bør eleverne også have arbejdet kompetencebaseret, således at læreren har tilrettelagt forløb, hvor de har kunnet udvikle de seks matematiske kompetencer. Dette er nærmere beskrevet i læseplanen og undervisningsvejledningen. Endvidere må eleverne være fortrolige med den undersøgende arbejdsmåde. Eleverne skal også være fortrolige med at arbejde i grupper på to-tre elever. I overbygningen bør eleverne have prøvet at arbejde sammen med de fleste elever i klassen, for bedre at kunne vælge de bedste grupper til selve prøven. Sammensætning af grupper sker i samarbejde med læreren.

Prøveoplæg som inspiration

De vejledende prøveoplæg kan også bruges til at inspirere læreren til fremstilling af egne prøveoplæg. De vejledende prøveoplæg kan ikke bruges til afgangsprøven, som de foreligger her på hjemmesiden. De har jo været offentligt tilgængelige og skal derfor bearbejdes en del, for at de kan anvendes til en prøve. Man kan også bruge gamle prøveoplæg fra den tid, hvor der var en mundtlig prøve sidst, men det kan ikke anbefales at genbruge dem uden en bearbejdning, så de kan opfylde kravene i Fælles Mål, prøvebekendtgørelsen samt prøvevejledningen. Erfaringen viser, at prøveoplæg med et lokalt islæt fungerer bedst, så også forlagsproducerede prøveoplæg bør bearbejdes af læreren.

Det er en god ide at udarbejde prøveoplæg sammen i fagteamet for overbygningen, uanset om man har fået mundtlig matematik udtrukket eller ej. Det vil være en fordel for alle lærere i overbygningen både for den enkelte lærers daglige undervisning og kommende prøver i mundtlig matematik.

Form og indhold

De vejledende prøveoplæg er forskellige både i tema og i opbygning, men de lever alle op til Fælles Mål og prøvebekendtgørelsen samt prøvevejledningen. Forskelligheden skal vise, at der er flere måder at opbygge sine prøveoplæg på.

Hvert prøveoplæg er efterfulgt af en lærervejledning, der på forskellig vis kommenterer de enkelte oplæg.

Til de fleste oplæg er der et idéark eller ”stand by sheet”, som kan bruges på flere måder.

De kan helt eller delvist udleveres som en del af selve prøveoplægget. Det kan være med til at sikre, at alle grupper kan komme i gang med arbejdet. Man kan også vente med at udlevere disse ark, indtil det vil være gavnligt for den enkelte gruppes videre arbejde. Det vil give nogle elever mulighed for at vise deres matematiske kompetencer udelukkende ud fra problemstillingen.

Det kan være en fordel, hvis læreren ”sætter dagsordenen” og sender nogle få bemærkninger til hvert prøveoplæg til censor om fx hvilken eller hvilke kompetencer, der skal prøves i.

Det kan være vigtigt for nogle elever, at der er konkrete materialer, som de kan måle på mv. Det kan ligeledes være godt, hvis der til mange prøveoplæg er en fil med regneark eller dynamisk geometri, som opfordrer og udfordrer eleverne til at anvende computer og dermed vise deres hjælpemiddelkompetence.

Sidst opdateret: 13. juli 2018