Eksempelprøver

Om eksempelprøver

Eksempelprøver til de mundtlige prøver

Se information om mundtlige eksempelprøver i matematik.

Eksempelprøver til den skriftlige prøve

De skriftlige prøver i matematik giver eleverne mulighed for at benytte regneark med indlagte oplysninger til brug for løsning af en eller flere opgaver. I den forbindelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjort en række eksempelopgaver, som kan benyttes i undervisningen, og som giver eleverne mulighed for at opnå erfaringer med brug af regneark. Styrelsen offentliggjorde også en række vejledende opgaver, som er tilrettelagt med henblik på brug af dynamiske geometriprogrammer.

Information og teknisk vejledning om adgang og håndtering af filer

Information og teknisk vejledning om adgang og håndtering af filerne sendes til skolerne og vedlægges desuden i pakken med de skriftlige prøvesæt, som afsendes til skolerne umiddelbart inden prøverne.

Eksempelopgaver og vejledning

Eksempelopgaverne er inddelt i to grupper og kan bruges i den daglige undervisning. På grund af regler om brug af ophavsretsbeskyttet materiale er der kun medtaget ganske få illustrationer. I enkelte eksempelopgaver henvises til brug af it-værktøjet GeoGebra. Dette skyldes, at programmet integrerer regneark og dynamisk geometri, hvilket er en forudsætning for at løse opgaven. Prøven i matematik med hjælpemidler kan rumme opgaver der er af en sådan karakter og omfang, at det kan være vanskeligt at besvare opgaven, uden anvendelse af it. GeoGebra er gratis og kan benyttes online eller downloades – læs mere på GeoGebras hjemmeside.

Læs mere om GeoGebra på http://ggbkursus.dk og http://community.geogebra.org/dk.

Eksempelopgaver med regneark

Den ene gruppe opgaver er alle forsynet med regneark og er eksempler på opgavetyper, som vil kunne indgå i prøvesættene ved prøverne i skriftlig matematik – matematik med hjælpemidler FP9 og matematik med hjælpemidler FP10. Til hver af disse er der henholdsvis en opgavetekst og et regneark med samme navn. Opgaverne er fremstillet ud fra tidligere prøveopgaver, der er egnede til at bearbejde i et regneark. Regnearkene er påbegyndt, så eleven spares for en del tastearbejde. Opgaverne varierer i sværhedsgrad.

Man kan på skolen benytte eksemplerne til selv at fremstille nye spørgsmål med udvidelse af det anvendte regneark.

Eksempelopgaver med dynamisk geometri

Den anden gruppe er geometriopgaver, hvor der skal bruges et dynamisk geometriprogram. Gennem mange år har et stigende antal opgaver med fordel kunnet løses i et dynamisk geometriprogram. Opgaverne er fremstillet ud fra tidligere prøveopgaver. De skal løses i et dynamisk geometriprogram og er på nær et enkelt eksempel ikke ledsaget af en forberedt fil. Opgaverne kan bruges i den daglige undervisning, så eleverne får erfaringer med geometriopgavetyper, der med fordel kan løses på en computer.

Spørgsmål af faglig og praktisk karakter

Spørgsmål vedrørende eksempelopgavernes faglige indhold kan rettes til læringskonsulent Rikke Kjærup på rikke.kjaerup@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 13. juli 2018