Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i prøveterminen maj-juni 2022

Der er indført midlertidige regler om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i prøveterminen maj-juni 2022. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 402 af 30. marts 2022 (retsinformation.dk), og giver skoler mulighed for ved mundtlige prøver at tage højde for den undervisning, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf.

I vejledningen herunder uddybes reglerne, herunder hvordan skolens leder og eksaminator kan anvende reglerne ved de mundtlige prøver til sommer. Læs Vejledning om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her (pdf) 

 

 

Prøvevejledninger

Formålet med prøvevejledningerne er at uddybe de krav, der stilles i prøvebekendtgørelsen. I prøvevejledningerne tydeliggøres også den sammenhæng, der er mellem folkeskolens formål, faget og reglerne i prøvebekendtgørelsen. 

I efteråret 2021 blev de nye prøvevejledninger offentliggjort. Prøvevejledningerne er revideret med det formål, at de skal være mere kortfattede, overskuelige og præcise samt mere ens på tværs af fagene. 

Der er ændrede regler for de skriftlige prøver i dansk, engelsk, fransk og tysk i form af justerede vurderingskriterier pr. 1. oktober 2021. Reglerne for de resterende prøver er uændrede. 

Webinarer om de nye prøvevejledninger

I november 2021 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholdt en række webinarer for lærere i fagene, hvor de nye prøvevejledninger er blevet præsenteret. 

Du kan se eller gense webinarerne her

Vi henviser i øvrigt til ministeriets faglige vejledningsforum, emu-respons, hvor læringskonsulenterne for fagene svarer på spørgsmål om både prøvevejledningerne og folkeskolens fag og prøver generelt. 

Du finder emu-respons her

 

Prøvevejledninger

OBS: I prøvevejledningen til engelsk i 9. klasse er der en fejl i karakterbeskrivelsen til den mundtlige prøve (bilag 3). Under karakteren 10 i afsnittet ”Samtale” skal der stå følgende: "Eleven deltager i samtalen og giver udtryk for meninger og holdninger på fortrinlig vis." og "Eleven anvender på fortrinlig vis viden, ord og udtryk fra tekstopgivelserne."

Sidst opdateret: 25. august 2022