Hop til indhold

Formålet med prøvevejledningerne er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng der er mellem prøvebekendtgørelsen, folkeskolens formål og fagområdet, herunder sammenhæng mellem kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensmål og den vejledende læseplan.

Der er udstedt ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver den 20. november 2019 (retsinformation.dk). Som følge heraf er prøvevejledningerne opdateret i efteråret 2019.

Prøvevejledninger 2019/2020

Sidst opdateret: 1. september 2020