Hop til indhold
Læs om de særlige forhold for afvikling af folkeskolens prøver maj/juni 2021

Opgavesæt på Prøvebanken

Prøveopgaver fra 2010 og frem er samlet på Prøvebanken (prøvebanken.dk), som er en portal for prøve- og eksamensopgaver. Lærere kan anvende prøveopgaverne i forberedelsen og tilrettelæggelsen af undervisningen.

Det er kun undervisere og administrativt personale på prøveafholdende skoler, der har adgang til Prøvebanken.

Eksempler på digitale selvrettende prøver

Eksempler på digitale selvrettende prøver kan findes på Testogprøver.dk.

Ministeriet kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde flere eksempler på digitale selvrettende prøver til brug i undervisningen.

Sidst opdateret: 15. september 2021