Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring afvikler en tredje øveprøvetermin i skoleåret 2020/2021. Tidspunktet for disse øveprøver bliver 14.-16. april (uge 15) og 19.-23. april (uge 16).

Den tredje øveprøvetermin tilbydes skolerne som følge af aflysningerne af flere af prøverne i prøveterminen maj/juni 2021. Skolerne kan frit anvende disse øveprøver som yderligere mulighed for at tilbyde eleverne eksamenstræning og som (et af flere) led i at vurdere elevernes standpunkt. 

Uanset hvordan skolerne anvender øveprøverne, skal det understreges, at de alene er et tilbud, og at anvendelsen er skolernes egen beslutning.

Der er således ikke etableret centrale backup-procedurer eller lignende i forbindelse med øveprøverne. Skulle det ske, at det ikke er muligt at tilgå testogprøver.dk under afviklingen af øveprøverne, vil det således være skolerne selv, der skal have en backup-plan klar.

Support

På de dage, der afvikles øveprøver, vil supporten have almindelige åbningstider.

Sidst opdateret: 12. maj 2021