Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Ved nogle af prøverne skal der anvendes prøvemateriale, der ikke kan tilgås via testogprøver.dk. Det drejer sig om teksthæfter til FP9 sprogfagsprøverne. Dette prøvemateriale skal printes og udleveres til eleverne.

Liste med supplerende prøvemateriale på Prøvebanken.dk.

Prøve Opgavesæt Supplerende prøvemateriale  Prøvemateriale til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår
FP9 Engelsk December 2019 Teksthæfte Teksthæfte (pdf),
to opgavehæfter (pdf),
lydfil (mp3)
FP10 Engelsk December 2019   To opgavehæfter (pdf)
FP9 Tysk December 2019 Teksthæfte Teksthæfte (pdf),
to opgavehæfter (pdf),
lydfil (mp3)
FP10 Tysk December 2019   To opgavehæfter (pdf)
FP9 Fransk December 2019 Teksthæfte Teksthæfte (pdf),
to opgavehæfter (pdf),
lydfil (mp3)
FP10 Fransk December 2019   To opgavehæfter (pdf)
FP9 Fysik/kemi Maj 2021   Opgavehæfte (zip)
FP9 Biologi Maj 2021   Opgavehæfte (zip)
FP9 Geografi Maj 2021   Opgavehæfte (zip)

 

Har skolen elever, der skal aflægge prøver på særlige vilkår, kan skolen udlevere en tilgængelig fil af prøven. 

Supplerende prøvemateriale og prøvemateriale til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, skal skolen hente på Prøvebanken.dk forud for prøvens afholdelse. Se eventuelt i ”Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 – Maj 2022” for at sikre, at eleverne får det rette materiale udleveret.

Sidst opdateret: 4. maj 2022