Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring afvikler én øveprøvetermin i skoleåret 2023/2024. Den afvikles i ugerne 2, 3 og 4 i januar 2024. Der anvendes opgavesæt fra tidligere prøveterminer – se Afvikling af øveprøver.

Øveprøver er en mulighed for skolerne til at vise eleverne, hvordan prøverne bliver afviklet i testogprøver.dk, og skolerne vil eventuelt kunne anvende øveprøverne som terminsprøver.

Uanset hvordan skolerne anvender øveprøverne, skal det understreges, at de alene er et tilbud, og at anvendelsen er skolernes egen beslutning.

Der er således ikke etableret centrale backup-procedurer eller lignende i forbindelse med øveprøverne. Skulle det ske, at det ikke er muligt at tilgå testogprøver.dk under afviklingen af øveprøverne, vil det således være skolerne selv, der skal have en backup-plan klar.

Det er muligt at afvikle 9. klasseprøverne for 8. klasse.

Support

På de dage, der afvikles øveprøver, vil supporten have almindelige åbningstider.

Sidst opdateret: 1. september 2023