; Hop til indhold

For øveprøverne i dansk og matematik gælder følgende:
Karakterer og prøveforløbsrapporter for digitale selvrettende prøver vil være tilgængelige i testogprøver.dk senest to hverdage efter prøvens afholdelse. Karakterer og prøveforløbsrapporter kan tilgås af skolens leder.

For øveprøverne i sprogfag og naturfag gælder følgende: 
Det vil ikke være muligt at give eleverne karakterer i testogprøver.dk for de prøver, der skulle have været afholdt i prøveterminen maj 2021. Det skyldes, at det ikke er muligt at fremstille en valid omsætningstabel, da prøverne ikke har været afprøvet på et statistisk sikkert grundlag.

I prøveforløbsrapporten, der er tilgængelige i testogprøver.dk senest to hverdage efter prøvens afholdelse, vil den karakter, der gives i disse prøver, derfor for alle elever være 00.

I prøveforløbsrapporten vil det også fremgå, hvor mange point eleven har scoret i prøven. Der er udarbejdet en vejledende pointfordeling, der kan give en indikation af elevenes præstation ud fra niveauerne under middel, middel og over middel. Elevens score kan, sammenholdt med den vejledende pointfordeling, give en indikation af, hvordan eleven har klaret sig. Den vejledende pointfordeling kan findes på prøvebanken.dk.

Sidst opdateret: 15. september 2021