Hop til indhold

Karakterer og prøveforløbsrapporter for digitale selvrettende prøver vil være tilgængelige i testogprøver.dk senest to hverdage efter prøvens afholdelse.

For de digitale selvrettende prøver i fysik/kemi, biologi og geografi, gælder følgende: 

Det vil ikke være muligt at give eleverne karakterer i testogprøver.dk for disse prøver. Det skyldes, at det ikke er muligt at fremstille en valid omsætningstabel, da prøverne ikke har været afprøvet på et statistisk sikkert grundlag.

I prøveforløbsrapporten, der er tilgængelige i testogprøver.dk senest to hverdage efter prøvens afholdelse, vil den karakter, der gives i disse tre prøver, derfor for alle elever være 00.

I prøveforløbsrapporten vil det også fremgå, hvor mange point eleven har scoret i prøven. Der er udarbejdet en vejledende pointfordeling, der kan give en indikation af elevenes præstation ud fra niveauerne under middel, middel og over middel. Elevens score kan, sammenholdt med den vejledende pointfordeling, give en indikation af, hvordan eleven har klaret sig. Den vejledende pointfordeling kan findes på Prøvebanken.dk.

Sidst opdateret: 15. november 2022