Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Karakterer og prøveforløbsrapporter for digitale selvrettende prøver i sprogfagene vil være tilgængelige i testogprøver.dk senest to hverdage efter prøvens afholdelse.

For de digitale selvrettende prøver i fysik/kemi, biologi og geografi vil karakterer og prøveforløbsrapporter også være tilgængelige senest to hverdage efter prøvernes afholdelse. Karaktererne for alle elever vil være 00. Af prøveforløbsrapporterne vil det fremgå hvor mange point eleverne har fået. Disse point kan oversættes til en karakter fra en opdateret omsætningstabel, der kan hentes fra Prøvebanken.dk.

Karakterer og prøveforløbsrapporter kan tilgås af lærere og ledelse.

Sidst opdateret: 4. maj 2022