Umiddelbart efter prøvernes afslutning skal skolen indberette  elevernes karakterer. Indberetningen sendes til Styrelsen for It og Læring. Skolerne indberetter efter maj-juni prøveterminen for alle prøver, der er afholdt i skoleåret. Det vil sige, at karakterindberetning kun sker én gang årligt. I denne indberetning skal der også være  oplysninger på elever, som fritages, udebliver eller sygemeldes fra en eller flere af prøverne.

Indberetningen sker ved elektronisk overførsel af data til Styrelsen for It og Læring fra skolens administrative system eller ved en manuel indtastning. Der er åbent for indberetning fra starten af juni til starten af august. Du kan læse mere på indberetningssiden i vejledningen "Praktisk vejledning til skoler".

Oplysninger i indberetningen

Skolens indberetning skal indeholde følgende oplysninger:

  • De nyeste standpunktskarakterer
  • Prøvekarakterer for alle elever på 9. og 10. klassetrin
  • Fritagelser, udeblivelser og sygemeldinger fra prøverne for elever på 9. og 10. klassetrin
  • De nyeste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for elever på 8. klassetrin, som har aflagt prøve i  håndværk og design og/eller madkundskab.

Dette gælder også frie skoler, der holder folkeskolens mundtlige prøve i historie på 8. klassetrin, og er udtrukket hertil.

Du kan finde mere information om indberetninger til Styrelsen for It og Læring på https://statistik.uni-c.dk.

Tekniske og praktiske spørgsmål

Tekniske og praktiske spørgsmål om  indberetning af karakterer kan rettes til Styrelsen for It og Læring: statistiksupport@stil.dk eller supporttelefonen 35 87 83 00 (mandag-fredag: 9.00-14.00).

Statistik om karakterer

Du kan finde og sammenligne skolernes karakterer på www.uvm.dk/skoletal.

De enkelte skolers karakterer (uni-c.dk)

Notater om karakterer i grundskolen

Tekniske og praktiske spørgsmål

Tekniske og praktiske spørgsmål vedr. indberetningen af karakterer kan rettes til Statistik & analyse ved Styrelsen for It og Læring via statistiksupport@stil.dk eller supporttelefonen 3587 8300 (man-fre: 9-14).

Sidst opdateret: 13. juli 2018