Hop til indhold

Læs om reglerne for aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen 2020 pga. COVID-19 på https://www.uvm.dk/corona

Evalueringsskemaerne vil blive afsendt elektronisk til alle de beskikkede censorer inden prøvernes start.
Fransk
Historie 
Kristendomskundskab 
Sløjd/håndarbejde
Madkundskab
Håndværk og design

Samfundsfag 
Tysk
Idræt  
Sidst opdateret: 5. maj 2020