Mundtligt beskikket censur

En beskikket censor ved de mundtlige prøver aflønnes af skolen. Censorens rejse- og opholdsudgifter bliver betalt af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Censorer skal selv afregne via det elektroniske afregningssystem RejsUd:

Hotelbestilling for mundtlige censorer

Information følger.

Afregning af skriftligt beskikket censur

Skriftlige censorer får tilsendt hjælpeskemaer, som udfyldes efter censuren Det er vigtigt ikke at skrive hele cpr. nummeret på hjælpeskemaet, men kun de 6 første cifre. Skemaet underskrives på sidste side.
Kopier af kvitteringer på porto og kuvertudgifter scannes og sendes sammen med hjælpeskemaet.

Hjælpeskema og udgiftsbilag sendes samlet til censor@stukuvm.dk. I emnefeltet skrives navn og de seks første cifre i cpr. nummeret.

Afregning for deltagelse i censorkurserne

Når en censor deltager i censorkurser dækker Kontor for Prøver, Eksamen og Test transportomkostninger. Censorer afregner selv disse omkostninger fra det elektroniske afregningssystem, RejsUd.

Hvis du ikke har bruger-id og/eller en adgangskode til RejsUd, skal du kontakte pethonorar@stukuvm.dk.

Normer for censur

Der er fastsat en rettenorm til hvert fag. Normen angiver antallet af elevbesvarelser, en censor forventes at rette i timen. Afregning sker på baggrund af rettenormen i hvert fag.

Oversigt over rettenorm til beskikkede censorer findes i vejledningen Praktiske forhold i forbindelse med skriftlig og mundtlig censur (pdf).

Censorvejledning 2019

Censorvejledningen samler  relevant information for arbejdet som statsligt beskikket censor.

Alle censorer og faglærere kan med fordel læse vejledningen.

Hent censorvejledningen 2019 (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020