Oversigt over bedømmere ved de skriftlige prøver i maj/juni 2019

De skriftlige prøver i 9. og 10. klasse, som ikke er digitalt selvrettende, bedømmes af én statslig beskikket censor.

Digitale selvrettende prøver bedømmes elektronisk i ministeriets digitale prøveafviklingssystem.

Skriftlige prøver, der kan gennemføres som digitale selvrettende prøver, men udfærdiges på papir, bedømmes af en kvalificeret lærer. Det er skolens leder, der udpeger læreren til bedømmelse, og det må ikke være elevens lærer i det prøveafholdende fag.

9. klasse

Skriftlige prøver

Bedømmes af

Dansk, læsning

Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Dansk, retskrivning

Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Dansk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Matematik uden hjælpemidler

Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Matematik med hjælpemidler

Statslig beskikket censor

Engelsk, lytte og læsefærdighed og sprog og sprogbrug* Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Engelsk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Tysk, lytte og læsefærdighed og sprog og sprogbrug*
Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Tysk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Fransk, lytte og læsefærdighed og sprog og sprogbrug* Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Fransk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Biologi

Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Geografi

Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Fysik/kemi

Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

*Hvis eleverne aflægger lytte- og læsefærdighed og sprog og sprogbrug som:

  • digital selvrettende, bedømmer test- og prøvesystemet besvarelsen
  • på papir, bedømmer en kvalificeret lærer (dog ikke klassens/holdets faglærer) besvarelsen.

I begge tilfælde fremsender skolens leder resultatet af lytte- og læsefærdighed og sprog og sprogbrug til censor, som medtager resultatet i den endelige karakter for den skriftlige prøve i henholdsvis Engelsk, Tysk og Fransk.

10. klasse

Skriftlige prøver

Bedømmes af

Dansk, skriftlig fremstilling – del a (1. delprøve)*

Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Dansk, skriftlig fremstilling – del b og c (2. delprøve)

Statslig beskikket censor

Matematik

Statslig beskikket censor

Engelsk, sprog og sprogbrug** Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Engelsk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Tysk, sprog og sprogbrug** Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Tysk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

Fransk, sprog og sprogbrug** Prøveafviklingssystem / kvalificeret lærer

Fransk, skriftlig fremstilling

Statslig beskikket censor

*Hvis eleverne aflægger del 1 – a som:

  • digital selvrettende, bedømmer test- og prøvesystemet besvarelsen
  • på papir, bedømmer en kvalificeret lærer (dog ikke klassens/holdets faglærer) besvarelsen.

I begge tilfælde fremsender skolens leder resultatet af del 1 – a til censor, som medtager resultatet i den endelige karakter for prøven i dansk, skriftlig fremstilling, FP10.

**Hvis eleverne aflægger sprog og sprogbrug som:

  • digital selvrettende, bedømmer test- og prøvesystemet besvarelsen
  • på papir, bedømmer en kvalificeret lærer (dog ikke klassens/holdets faglærer) besvarelsen.

I begge tilfælde fremsender skolens leder resultatet af sprog og sprogbrug til censor, som medtager resultatet i den endelige karakter for den skriftlige prøve i henholdsvis Engelsk, Tysk og Fransk.

Statsligt beskikket censorer til de skriftlige prøver

Kontor for Prøver, Eksamen og Test beskikker censorerne til de skriftlige prøver. I slutningen af marts får skolerne et brev med kontaktoplysninger på de statsligt beskikkede censorer, skolen er blevet tildelt.

Den enkelte censor er beskikket i et bestemt fag og skal bedømme samtlige af skolens tilmeldte elever i det prøvefag. Dette gælder også, hvis skolen har privatister eller elever fra en ikke prøveafholdende skole, som er tilmeldt prøverne.

Elevbesvarelserne sendes til censor efter beskrivelsen i forsendelsesproceduren.

Læs mere om én bedømmer ved de skriftlige prøver og om rettegrupper for statsligt beskikkede censorer under siden For censorer.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af karakterbekendtgørelsen og prøvebekendtgørelsen, kap. 5, 6 og 7 og bilag 1 og 2.

Sidst opdateret: 10. januar 2020