Hop til indhold

Det er skolelederen, som vurderer, hvilke lærere der er kvalificerede til opgaven og indstiller en lærer til at blive statsligt beskikket censor. Læreren udfylder et indstillingsskema (pdf), som skolelederen underskriver.

Krav og kvalifikationer til statslig beskikkelse

For at blive beskikket som censor i et fag skal følgende krav og kvalifikationer være opfyldt:

  • Læreren skal have gennemført et undervisningsforløb, der i faget fører frem til folkeskolens prøve.
  • Læreren skal inden for de sidste tre år have ført en klasse/et hold til 9.- og/eller 10.-klasseprøve i faget.
  • Læreren skal kunne samarbejde konstruktivt, lytte og indgå i en dialog om bedømmelse af elevpræstationer på baggrund af vurderingskriterier i faget.
  • Kendskab til gældende regler, herunder prøvebekendtgørelsen og en række andre bestemmelser der vedrører prøveafholdelse.

Til dit arbejde som statsligt beskikket censor stilles der, ud over faglige og pædagogiske krav, også krav til personlige kvalifikationer, som omfatter evnen til at kunne samtale, villighed til at forhandle, imødekommenhed og hjælpsomhed.

Censorkurser

Styrelsen afholder hvert forår censorkurser, så man kan blive opdateret i regler og procedurer vedrørende folkeskolens prøver samt få mulighed for at danne netværk med andre beskikkede censorer. Det forventes, at du mindst én gang i løbet af din beskikkelsesperiode deltager på disse kurser.

Statsligt beskikket censur er et kvalitetsløft

At beskikke en lærer til at være censor er et kvalitetsløft af lærerens kompetencer. Læreren opkvalificeres i dialogen og samarbejdet med nye bedømmere, og den nye viden og erfaring bringes tilbage til skolen i form af en mere kvalificeret faglærer.

Sidst opdateret: 9. oktober 2023