Hop til indhold

Som censor skal du påse, at prøverne er i overensstemmelse med mål og øvrige krav i reglerne for de pågældende fag, medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Konstaterer du, at disse krav ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven dig anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, skal du afgive en indberetning herom til skolens leder.

Du bedes benytte formularen nederst på denne side til at lave en indberetning. Den udfyldte formular sendes til skolelederen af skolen, hvor prøven har været afholdt. Det anbefales, at Kontor for Prøver, Eksamen og Test er CC på mailen.

Efter skolens leder har modtaget censorindberetningen skal skolens leder videresende indberetningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedlagt en udtalelse. Censorindberetningen skal sendes til følgende mail: fp@stukuvm.dk

Herunder findes processen for en censorindberetning samt et link til den formular, som udfyldes ved en censorindberetninger:

Processen for en censorindberetning.

 

Ofte stillede spørgsmål om censorindberetninger vedrørende folkeskolens prøver

Opdateret 02/10 2023 kl. 13:53

Formålet med censorindberetninger er at sikre en ensartet kvalitet ved afholdelsen af prøver. Herunder sikre elevernes ret til en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Censorindberetningerne skal endvidere medvirke til at sikre, at undervisningen lever op til målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag.

Censorindberetninger bidrager endvidere til at forebygge, at eventuelle fejl gentages ved fremtidige prøver. Det er således også hensigten, at censorindberetninger bidrager til læring hos censor/eksaminator og de involverede skoler.

Opdateret 02/10 2023 kl. 13:55

Som udgangspunkt bør du anvende styrelsens formular til censorindberetninger, da formularen letter sagsbehandlingen. Hertil sikres, at styrelsen modtager alle relevante oplysninger fra dig. 

Formular til censorindberetning (docx)

Opdateret 02/10 2023 kl. 13:55

Styrelsen anbefaler, at censor sætter styrelsen (fp@stukuvm.dk) cc. på censorindberetningen når denne sendes til skolen.

Opdateret 02/10 2023 kl. 13:57

Der er ingen formkrav til skolens udtalelse. Skolen kan videresende censors mail vedhæftet skolens udtalelse. Skolens udtalelse skal være dækkende i forhold til censors indberetning. Hertil bør skolen høre den pågældende eksaminator forinden der afgives bemærkninger.

Opdateret 02/10 2023 kl. 13:58

Som censor er du forpligtet til at afgive en censorindberetning, hvis du konstaterer, at gældende regler ikke er opfyldt, eller forløbet af prøven giver dig anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning.

Det er vigtigt at indberette forhold, der ikke er efter reglerne, da dette bidrager til at forebygge fremtidige fejl og mangler og opretholder ens vilkår for eksaminander.

Opdateret 02/10 2023 kl. 13:59

Censorindberetningen bør sendes hurtiges muligt efter prøveafholdelsen til skolens leder.

Formular til censorindberetninger

Formular til censorindberetning vedrørende folkeskolens prøver (docx)

Regelgrundlag 

Reglerne for censorindberetninger vedrørende folkeskolens prøver fremgår af bekendtgørelse om folkeskolens prøver § 52, stk. 4 og 5 (retsinformation.dk).

Sidst opdateret: 26. februar 2024