Hop til indhold

Den mest tydelige ændring i forhold til tidligere år er, at alle prøver nu ligger i testogprøver.dk. Enten som digitale selvrettende prøver eller som digitale prøver, hvor eleven får præsenteret prøvematerialet på sin skærm.

Det betyder, at alle elever, der skal aflægge prøver, skal bookes i testogprøver.dk til alle de prøver, de skal aflægge.

Vær opmærksom på, at der ved nogle prøver skal udleveres papirhæfte.

Ændringer i testogprøver.dk

Følgende ændringer introduceres ved prøverne i maj 2019.

Ændringer for matematik
 • Regnearksfiler til fp9 matematik med hjælpemidler og fp10 matematik tilgås via testogprøver.dk. Eleverne vil også have adgang til en pdf-fil med opgavehæftet. Denne fil kan eleverne anvende til at klippe dele af opgaverne ind i deres besvarelser. Filen er gjort tilgængelig (OCR-behandlet) og kan anvendes af elever, der aflægger prøve på særlige vilkår.
 • Alle elever skal have udleveret opgavehæftet på papir, selv om de kan hente det på testogprøver.dk.
 • Skolerne skal booke alle elever til alle matematikprøver i testogprøver.dk.
Ændringer for sprogfagene
 • Det er obligatorisk at aflægge de digitale selvrettende dele af sprogfagsprøverne via testogprøver.dk. Dermed er det ikke længere muligt at vælge at aflægge papirudgaven af de prøver, der distribueres på testogprøver.dk.
 • Lydfilerne til prøven i lyttefærdigheder i FP9 sprogfagsprøverne skal afspilles den tilsynsførende i testogprøver.dk og ikke længere fra en cd-afspiller.
 • Der skal udleveres et teksthæfte til eleverne i FP9-sprogfagsprøverne.
 • Opgaveformuleringen til fri skriftlig fremstilling i sprogfagsprøverne blive vist via testogprøver.dk.
Ændringer for dansk
 • Der skal udleveres et teksthæfte til eleverne i FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, del a.
Øvrige ændringer
 • Bookingerne til flere prøver er slået sammen, så der skal foretages færre bookinger. 

Prøvemateriale og plan B

Der er tre forskellige typer prøvemateriale, skolen skal have kendskab til.

 1. Det almindelige prøvemateriale, der anvendes ved prøverne
 2. Prøvemateriale, der anvendes til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår 
 3. Plan B-materiale 
Det almindelige prøvemateriale, der anvendes ved prøverne

Ved prøverne vil der være forskel på, hvilket materiale eleverne skal have udleveret. Ved de fleste prøver vises alt prøvemateriale i testogprøver.dk, men ved flere prøver, skal eleven have udleveret materiale. Se mere i oversigten over prøvemateriale ved prøverne (pdf).

Prøvemateriale, der anvendes til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår

Alle skoler har modtager ultimo april en mail med oplysninger om hvordan de får adgang til prøvemateriale til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår.

Dette materiale består af pdf-filer, som eleverne kan anvende deres hjælpemidler på. Filerne er gjort tilgængelige (OCR-behandlede), og der er skrivbare felter i de prøver, hvor eleven skal afgive svar direkte i prøven. Der er også tilgængelige filer for teksthæfter. 

Skolen skal på prøvedagen distribuere materialet til de elever, der aflægger prøve på særlige vilkår.

Plan B-materiale

I det tilfælde at skolen ikke kan få adgang til testogprøver.dk (enten på grund af et lokalt eller et landsdækkende nedbrud), skal skolen afvikle prøverne ved hjælp af det plan B-materiale, der er tilsendt skolerne forud for prøven.

Se hvilket plan B-materiale (pdf) skolen har fået tilsendt, og se hvordan skolen kan udlevere plan B-materialet til eleverne på side 31 i retningslinjerne for skriftlige prøver (pdf).

Skolen må ikke anvende plan B-materiale før den har fået skriftlig godkendelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Se procedure for godkendelse på side 3 i Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9 og FP10 (pdf).

Information om prøven

Læs om særlige forhold vedrørende afvikling, booking og plan B (pdf) materiale for hver enkelt prøve. 

Vær særlig opmærksom på ”Materiale til prøven”, hvor det fremgår, hvad der skal udleveres til eleverne.

Alle elever, der skal aflægge prøver, skal bookes i testogprøver.dk til alle de prøver, de skal aflægge.

Booking er åben frem til prøvens start. 

Bookingen er gjort mere simpel, og kan foretages med færre klik end tidligere. Blandt andet er prøver i samme fag (og årgang) lagt sammen. 

Se mere i oversigt over bookingnavn (pdf).

Karaktererne for årets prøver i testogprøver.dk kan hentes af skolens leder den 4. juni 2019.

Skolerne skal være opmærksomme på, at for de prøver, der både består af digitale selvrettende prøver og skriftlig fremstilling (alle fp9 og fp10 sprogfagsprøver og dansk, skriftlig fremstilling), skal skolen fremsende karakterer for de digitalt selvrettende dele til censor, der giver den endelige karakter. 

Afprøv om elevernes it-hjælpemidler er klar til prøven på uvm.dk/test-it.

Lydfilen skal som beskrevet afvikles via monitoreringssiden af den tilsynsførende.

Er der behov for at downloade filen, for eksempel til brug for prøve på særlige vilkår, læs følgende vejledning (pdf).  

 

Regnearksfilerne i testogprøver.dk ligger som xls-filer. Ønsker i filerne i Google sheets-format, kan i selv formatere dem ved at bruge denne vejledning (pdf).

Alle medarbejdere, der er involveret i prøveafholdelse, kan tilmelde sig sms-beskeder om eventuelle uregelmæssigheder med videre vedrørende drift og indhold på http://driftinfo.uni-c.dk.

 • Tjenesten ”Nationale test og digitale prøver” informerer om eventuelle uregelmæssigheder i forhold til testogprøver.dk. 
 • Tjenesten ”Folkeskolens prøver” informerer om eventuelle akut opståede særlige forholdsregler i forhold til prøverne i øvrigt.

Læs om bookning og brug af testogprøver.dk i Brugervejledningen til folkeskolens digitale prøver (pdf).

Styrelsen for It og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Supporten kan kontaktes på telefon 70 21 21 55. På prøvedagene har supporten åben fra kl. 8.00 til prøvens afslutning.

Der er vedlagt fire lærerark til læsning og retskrivning i kassen med prøvemateriale. Har I behov for flere, er I velkommen til at kopiere disse.

Sidst opdateret: 6. april 2021