Fag

Hjælpemidler til skriftlige prøver i 9. klasse

Dansk, Læsning og Retskrivning

Ved prøven må der anvendes trykte og elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gælden- de retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Ordbøger, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Dansk, Skriftlig fremstilling

Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.

Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Det er desuden tilladt at anvende enhver information fra internettet. Eleverne må dog ikke kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven.

Matematik uden hjælpemidler

Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler

Matematik med hjælpemidler

Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan dog efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Engelsk
Sprog og sprogbrug
Skriftlig fremstilling

Ved opgaven i sprog og sprogbrug og i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Engelsk
Lytte og læsefærdighed

Ingen hjælpemidler.

Tysk
Sprog og sprogbrug
Skriftlig fremstilling (tilbuds- og valgfag)

Ved opgaven i sprog og sprogbrug og i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. 

Tysk
Lytte og læsefærdighed (tilbuds- og valgfag)

Ingen hjælpemidler.

Fransk
Sprog og sprogbrug
Skriftlig fremstilling (tilbuds- og valgfag)

Ved opgaven i sprog og sprogbrug og i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. 

Fransk
Lytte og læsefærdighed (tilbuds- og valgfag)

Ingen hjælpemidler.

Biologi

Ingen hjælpemidler.

Geografi

Ingen hjælpemidler.

Fysik/kemi Ingen hjælpemidler.

 

Fag

Hjælpemidler til praktisk/mundtlige prøver i 9. klasse

Dansk
prøveform A

Eleven må i forberedelsestiden benytte ordbøger og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen. Ordbøger og egne optegnelser, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Dansk
prøveform B

Ingen forberedelse umiddelbart op til prøven. Eleven medbringer sin synopsis til prøven.

Engelsk Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.
Tysk (udtræk og frivillig prøve)

Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.

Fransk (udtræk og frivillig prøve)

Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.
Under prøveafholdelsen er det ikke tilladt for eleven/gruppen at kommunikere med andre elever/grupper eller personer uden for prøvelokalet.

Matematik

Ved prøven må der anvendes specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer. Specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Idræt

Eleven kan medbringe egne noter.

Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer, musikanlæg og eventuelt projektor.

Historie

Eleverne må have alle former for specifikke hjælpemidler, egne noter og opslagsværker til rådighed i forberedelsestiden. Specifikke hjælpemidler, egne noter og opslagsværker, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Samfundsfag Eleverne må have alle former for specifikke hjælpemidler, egne noter og opslagsværker til rådighed i forberedelsestiden. Specifikke hjælpemidler, egne noter og opslagsværker, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.
Kristendomskundskab

Eleverne må have alle former for specifikke hjælpemidler, egne noter og opslagsværker til rådighed i forberedelsestiden. Specifikke hjælpemidler, egne noter og opslagsværker, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Håndværk og design

Ved prøven må eleverne anvende alle specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Madkundskab

Ved prøven må eleverne anvende alle specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.Sidst opdateret: 13. juli 2018