Fag

Hjælpemidler til skriftlige prøver i 10. klasse

Dansk, Skriftlig fremstilling

Besvarelsen af del a (Læsning og sprogbrug):

Der må anvendes ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Ordbøger, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Besvarelsen af del b (Modtagerrettet kommunikation) og c (Skriftlig fremstilling):

Der er adgang til internettet under prøven. Eleverne må ikke kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven. Der må efter skolelederens anvisninger anvendes programmer kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.
Til prøven må anvendes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning.

Matematik Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan dog efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.
Engelsk Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.
Tysk Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.
Fransk

Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.


Fag

Hjælpemidler til praktisk/mundtlige prøver i 10. klasse

Dansk

Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin synopsis til prøven.

Matematik (prøveform A og B)

Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer Specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisning tilgås via internettet.

Engelsk

Ingen forberedelse umiddelbart op til prøven. Eleven medbringer sin disposition til prøven.

Tysk

Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.

Fransk

Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.

Fysik/kemi

Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.
Sidst opdateret: 13. juli 2018