Skolen skal i god tid inden prøverne sørge for, at eleverne er bekendt med hvilke hjælpemidler, de må medbringe til de enkelte prøver. Se også information til elever.

Definition og uddybning

Må eleven bruge digitale hjælpemidler?

Prøvesituationen skal afspejle den daglige undervisning, og derfor er det ikke længere muligt for skolens leder at begrænse adgangen til brug af it-udstyr under prøveaflæggelsen eller i forberedelsen forud for mundtlige prøver, hvis eleverne har benyttet it-udstyr i undervisningen.

Læs mere under 'Tilladte hjælpemidler'.

Hvad er et opslagsværk?

Karakteristisk for opslagsværker er, at de enten er alfabetiseret eller kronologiseret. Beskrivelserne skal være kortfattede, og der må ikke være tale om længere periode- eller temabeskrivelser. Wikipedia er eksempelvis ikke et opslagsværk.

Hvad er en grammatisk oversigt?

Grammatiske oversigter til brug ved prøverne i fremmedsprog må indeholde skemaer over og forklaringer på grammatiske områder, fx:

Udsagnsord

Udsagnsord er ord, der fortæller hvad nogen gør eller hvad der sker

Udsagnsord bøjes i både tid og person

Bemærk, at nogle udsagnsord er uregelmæssige

 
To play i nutid
 Ental 1.person I play
2. person you play
3. person he/she/it  plays
 Flertal 1. person we play
2. person you play
3. person they play

 

Eksempel: She plays football on wednesdays

Grammatiske oversigter må endvidere indeholde lister over ord og ordklasser, fx uregelmæssige udsagnsord, bindeord og tillægsord.

Grammatiske oversigter kan være forlagsudgivet eller lærer-/elevproduceret.

Der må gerne være et sætningseksempel på det grammatiske område.

Grammatiske oversigter må ikke have karakter af huskelister. Der skal være tale om oversigter, som eleven selvstændigt kan bruge til opslag, men som ikke giver vejledning.

 

Hvad er en optegnelse?

Ved optegnelser i dansk, kristendomskundskab, historie og samfundsfag forstås elevernes egne notater og optegnelser fra det daglige arbejde, herunder notater udleveret af læreren i faget. Disse kan godt være renskrevet.

Hvilke ordbøger må tosprogede elever bruge?

Tosprogede elever har umiddelbart ret til at anvende ordbøger fra deres eget sprog til dansk og fra dansk til deres eget sprog eventuelt via et tredje sprog.

Sidst opdateret: 13. juli 2018