Bedømmelser og forløbsrapporter

Hvordan kan man tilgå elevernes resultater?

Bedømmelser og forløbsrapporter kan tilgås på testogprøver.dk. Medarbejdere med rettigheden Inst. ledelse logger ind og vælger menupunktet ”Digitale prøver – resultater” i venstre side. Ikonet til højre for elevens karakter linker til forløbsrapporten. Læs eventuelt mere i brugervejledningen, der ligger her: http://stil.dk/support/test-og-proever/folkeskolens-proever.

Hvornår skal vi oplyse eleverne om deres resultater?

Eleverne skal have besked om deres resultat, så snart bedømmelserne foreligger. Bedømmelser for de digitale selvrettende prøver i dansk og matematik vil være klar på testogprøver.dk den 29. maj. Bedømmelser for biologi, fysik/kemi og geografi vil være klar den 2. juni.

Hvad er en forløbsrapport?

En forløbsrapport viser, hvor mange point eleverne har fået, og hvordan eleverne har besvaret hver enkelt opgave. Ligeledes vises de korrekte svar.

Hvordan kan det være, at forløbsrapporten kun viser nogle af de korrekte svar, når der kan svares på flere måder?

I forløbsrapporten vises kun et udvalg af de korrekte svarvarianter. Særligt i matematik kan der være et meget stort antal svarvarianter. For at undgå, at forløbsrapporten bliver lang og uoverskuelig, er antallet af anførte svarvarianter begrænset.

Hvorfor kan der være uoverensstemmelse mellem elevens karakter og antallet af korrekte svar i forløbsrapporten?

Karakteren er gældende, uanset hvad forløbsrapporten viser. Hvis en elev har tastet et korrekt svar, der ikke er blandt de udvalgte til forløbsrapporten, kan det se ud som om, eleven har svaret forkert på opgaven. Dette har ingen indflydelse på beregningen af elevens karakter, idet alle de svarvarianter, der betragtes som korrekte, medtages ved beregningen af karakteren.

Hvorfor kan forløbsrapporten ikke printes?

Forløbsrapporten kan ikke længere printes, da det ikke er muligt at tilbyde et pænt og overskueligt layout. Forløbsrapporterne kan derfor kun ses på testogprøver.dk, hvorfra I eventuelt kan tage et screen shot af forløbsrapporten, hvis I ønsker at printe den. Der arbejdes på en mere holdbar løsning.

Må elevernes lærer se elevernes forløbsrapporter?

Forløbsrapporterne kan vises til faglæreren, når bedømmelsen er afsluttet. Faglærerne har på den måde mulighed for at bruge elevernes besvarelser i den fremadrettede tilrettelæggelse af undervisningen.

Faglærerne har tavshedspligt i forhold til elevernes prøvebesvarelser.

It-krav

Det anbefales, at skolen forud for de digitale prøver sikrer, at skolen opfylder de tekniske krav til skolens it-kapacitet. Kravene er beskrevet i brugervejledningen, der findes her: www.stil.dk/testsupport.

Lokal tidsstyring

Tidsstyringen ved folkeskolens prøver er blevet lokal. Dette indebærer følgende:

  • - Eleverne skal selv afslutte prøven, prøven vil ikke afslutte automatisk.
  • - Den tilsynsførende er ansvarlig for at give eleverne adgang til prøven via monitoreringssiden ved prøvens starttidspunkt.
  • - Den tilsynsførende er ansvarlig for at annoncere prøvens starttidspunkt og prøvens sluttidspunkt.
  • - Den tilsynsførende er ansvarlig for eventuelle forlængelser af prøvetiden, fx i tilfælde af tekniske vanskeligheder under prøven eller såfremt en elev på forhånd har fået tildelt ekstra prøvetid.
  • - Den tilsynsførende er ansvarlig for at kontrollere, at alle elever har afsluttet prøven korrekt.

Plan B (prøverne på papir)

Alle skoler modtager materiale til at kunne afvikle prøverne som ’Plan B’. Dette skal benyttes, hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres – hvis der eksempelvis opstår problemer med netværket eller andre forhold, som gør, at den digitale prøve ikke kan aflægges.

Du kan i oversigten omkring de skriftlige prøver orientere dig om, hvad ’Plan B’ indbefatter for de forskellige prøvefag.

Hvis den digitale prøve ikke kan gennemføres, skal der straks søges oplysninger på driftsinformation. Hvis det vurderes, at prøven ikke kan gennemføres digitalt, skal eleven have udleveret prøven som ’Plan B’, så den kan aflægges med det samme. Hvis det betyder, at eleven kommer senere i gang med at aflægge prøven, skal skolen sikre, at eleven får den korrekte samlede prøvetid til at udarbejde sin besvarelse.

Hvis en digitalt selvrettende prøve aflægges på papir, bedømmer en kvalificeret lærer (dog ikke klassens/holdets faglærer) besvarelsen.

10.-klasseprøven i dansk, delprøve a (læsning og sprogbrug)

Skolens leder fremsender resultatet af del 1 – a til censor, som medtager resultatet i den endelige karakter for prøven i dansk, skriftlig fremstilling, FP10.

Driftsinformation

På ’driftsinformation’, kan du nu få direkte beskeder under prøverne om eventuelle fejl.

Det anbefales, at relevante medarbejdere på skolen bliver tilmeldt til beskeder om driftsinformation (fx på sms). Det sker på driftinfo.uni-c.dk.

Hvis det vurderes, at prøven ikke kan gennemføres digitalt, skal eleven have udleveret prøven som ’Plan B’, så den kan aflægges med det samme. Hvis det betyder, at eleven kommer senere i gang med at aflægge prøven, skal skolen sikre, at eleven får den korrekte samlede prøvetid til at udarbejde sin besvarelse.

Sidst opdateret: 20. juli 2017