Elevbesvarelser ved de skriftlige prøver bedømmes af en statsligt beskikket censor. Læs mere om bedømmelse og censur ved de skriftlige prøver. 

Maj/juni 2019

Umiddelbart efter prøvernes afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor.

Censor retter i perioden frem til den 14. juni 2019.

Censorer sender senest den 14. juni 2019 elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen som sikker post.

Procedurerne med tidsplan er opdelt i to oversigter:

Der er to forskellige forsendelsesprocedurer; én når originalbesvarelsen sendes til bedømmelse, og én når det er en kopi af besvarelsen, der sendes til bedømmelse.

Original besvarelse sendes til censor Kopi af besvarelse sendes til censor

Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration de originale elevbesvarelser og karakterlister, som sikker post, til den statsligt beskikkede censor

Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration kopier af elevbesvarelser og karakterlister, som sikker post, til den statsligt beskikkede censor.

Hvis skolen sender en kopi af elevbesvarelsen til censor, elevbesvarelser skrevet i hånden kopieres, så læsbarheden ikke forringes. Elevbesvarelser, der er skrevet på computer, printes i to eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives af eleven, og attesteres af den tilsynsførende, før de sendes.

Censor retter i perioden frem til:

  • 14. juni 2019 (dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk)

Censor retter i perioden frem til:

  • 14. juni 2019 (dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk)

Censor sender senest:

  • 14. juni 2019 (dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk)

De originale elevbesvarelser og karakterlister retur til skolen som sikker post.

Karakterlisten kan sendes via mail.

Censor sender senest:

  • 14. juni 2019 (dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk)

Skolen og censor aftaler, om kopierne af elevbesvarelserne skal destrueres eller sendes ret til skolen som sikker post.

Karakterlisten kan sendes via mail.

 

Spørgsmål og svar - forsendelsesprocedurer

Skal skolen sende den originale elevbesvarelse til censor?

Skolelederen afgør, om de beskikkede censorer skal have den originale elevbesvarelse eller en kopi.

Hvis skolen sender en kopi af elevbesvarelsen til censor, og elevbesvarelser er skrevet i hånden, skal den kopieres, så læsbarheden ikke forringes. Elevbesvarelser, der er skrevet på computer, printes i to eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives af eleven, og attesteres af den tilsynsførende, før de sendes.

Hvad er sikker post?

Sikker post er forsendelser, som har en form for track- and tracenummer, så pakken/brevet kan spores. Sikker post er derfor ikke et almindeligt brev.

Sidst opdateret: 2. april 2019