Generalprøve den 5. marts 2018 kl. 9.00 i dansk skriftlig fremstilling

Som noget nyt vil prøverne i dansk skriftlig fremstilling fra maj 2018 blive afviklet via testogprøver.dk. Det gælder både FP9 og FP10. Derfor afholdes generalprøve, så alle skoler har mulighed for at prøve den løsning, der anvendes til sommer.

Alle skoler opfordres til at deltage.

I følgemailen til #FPNyt nr. 7 fremgår det hvilke prøver, der anvendes til generalprøven.

9. klasseprøven vises på en hjemmeside, som tilgås via testogprøver.dk. Når eleven er logget på, vil eleven skulle starte prøven som normalt, og prøven åbner som en hjemmeside.

10. klasseprøven opdeles i to. Del a) (læsning og sprogbrug) afvikles som digital selvrettende prøver via testogprøver.dk og del b) og c) (modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling) vises på en hjemmeside. Begge tilgås via testogprøver.dk. Når eleven er logget på, vil den tilsynsførende give adgang til del a). Eleven skal afslutte del a), før eleven kan få adgang til del b) og c). Når eleven har afsluttet del a), kan eleven ikke genoptage arbejdet med del a). Den tilsynsførende kan tildele adgang til del b) og c) til eleverne enkeltvis, i takt med at de afslutter del a).

Forberedelse til generalprøven

Generalprøverne i dansk, skriftlig fremstilling skal bookes i test- og prøvesystemet. 9. klasseprøven skal bookes som én prøve. 10. klasseprøven skal bookes som to prøver. 1) del a (læsning og sprogbrug) og 2) del b og c (modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling). Booking til generalprøven den 5. marts åbner den 9. februar.

Elever, der aflægger FP10 prøven skal i de a) anvende en tekst fra det trykte opgavehæfte (hæfte 1). Skolen skal forud for generalprøven hente dette hæfte på Materialeplatformen og udlevere teksten til eleverne (tekst 2).

Plan B. I tilfælde af adgangen til testogprøver.dk skulle svigte, skal skolen forud for prøven have hentet materialet til prøverne på Materialeplatformen således at det hurtigt kan distribuere det til eleverne.

Vejledning

Brugervejledningen til folkeskolens digitale prøver kan læses her. I den er der indsat særlige afsnit, der beskriver hvordan afviklingen af særligt FP10 dansk skriftlig fremstilling foregår. Da denne prøve afvikles som to delprøver i test-og prøvesystemet, bør disse afsnit læses nøje. (afsnit 3.4, afsnit 4.1 Prøver med to delprøver og afsnit 4.6.6)

Support

Styrelsen for It og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Supporten kan kontaktes på telefon 7021 2155. På generalprøvedagen har supporten åben fra kl. 8.00.

Opsamling på prøverne fra sommerterminen 2017

Evalueringen viste nogle områder, hvor der havde været udfordringer. Disse har vi samlet op og responderet på i dette dokument med svar på jeres tilbagemeldinger (pdf)

Materialeplatformen

I den prøveforberedende undervisning kan I tage udgangspunkt i nedenstående opgavesæt, som tidligere har været anvendt. Prøvesættene findes på Materialeplatformen:

2017: FP9 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2017: FP10 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2016: FP9 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2016: FP10 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2015: FP9 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2015: FP10 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2014: FP9 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

2014: FP10 dansk med adgang til internettet (emu.dk)

Herudover kan I på Materialeplatformen finde opgavesæt fra andre fag, som I kan bruge til at træne jeres elever i metoden med adgang til internettet.

Vejledning om download af tilgængelige prøvesæt

Under "Hyppige spørgsmål" på Materialeplatformen kan I finde svar på alle gængse spørgsmål omkring download af tidligere prøvesæt. Filerne ligger som zip-filer, der skal hentes ned lokalt og udpakkes, inden de kan afvikles. Herudover er der udarbejdet eksempelvideoer til udpakning på styresystemerne Windows, Mac OS, iPhone/iPad og Chromebooks.

Rammer og historik

Prøveformen med adgang til internettet blev indført første gang på frivillig basis i 2015 efter flere år med forsøg.

Her kan du læse mere generelt om reglerne for afholdelse af folkeskolens prøver.

Tilladte hjælpemidler

Her finder du oversigter over hjælpemidler ved prøver i 9. og 10. klasse og uddybning af regler om opslagsværker, ordbøger, optegnelser og grammatiske oversigter.

Vejledninger

Vejledning til hvordan man kan gøre en opgave tilgængelig (pdf)

Prøvevejledning i Dansk 9. klasse (pdf)

Prøvevejledning i Dansk 10. klasse (pdf)

Prøver på særlige vilkår

Afprøv om dit it-hjælpemiddel er klar til prøven på uvm.dk/test-it

Sidst opdateret: 2. marts 2018