Hop til indhold

Hvis du skal finde love og regler om folkeskolen, så start her:

Færdige love

Retsinformation

På retsinformation.dk finder du alle Danmarks retsforskrifter (love og bekendtgørelser) i elektronisk form. Love om undervisning findes under Ministeriet.

Hvis du for eksempel klikker på folkeskoleloven, kan du i højre side klikke dig videre til alle de bekendtgørelser, der knytter sig til loven. Under bekendtgørelserne ligger desuden vejledninger, der hører til loven eller til bekendtgørelserne. Hvis du klikker på loven eller en af bekendtgørelserne, vil du kunne se links til senere ændringer af den pågældende retsforskrift.

Populærtitel

Hvis du søger på lovens almindeligt kendte navn (populærtitel), skal du skrive lovens navn i bestemt form. For eksempel: Skriv folkeskoleloven, hvis du vil finde lov om folkeskolen.

Når du læser love og regler

Reglerne om folkeskolen ændres løbende. Når du læser love eller bekendtgørelser på retsinformation.dk skal du derfor være opmærksom på, om der er ændringer.

Ændringerne kan du se i boksen "Senere ændringer til forskriften" i højre side af retsinformation.dk’s skærmbillede.

Kommende love

Folketingets hjemmeside

Her kan du følge med i processen, når lovforslag bliver til love. Du kan også finde forarbejder til lovforslag og til tidligere lovforslag.

Folketingets hjemmeside er et godt sted at lede, hvis du har brug for baggrundsinformation om et lovforslag.

På Folketingets hjemmeside kan du også finde nærmere beskrivelser af Folketingets arbejde med lovforslag.

Lovforslag

Alle folketingsmedlemmer og ministre kan fremsætte lovforslag. Det er dog regeringen, der står bag de fleste af de lovforslag, der behandles i Folketinget.

Et lovforslag består af både den tekst, man ønsker skal blive til lov og bemærkninger hertil. Bemærkningerne forklarer, hvad forslaget handler om, og hvad målet med det er.

Behandling

Et lovforslag skal behandles tre gange i folketingssalen, før det kan vedtages og træde i kraft. Imellem disse behandlinger i folketingssalen behandles lovforslaget af det folketingsudvalg, som arbejder med lovforslagets emne.

Når udvalget er færdige med lovforslaget, skrives en betænkning hvor udvalgsmedlemmerne fortæller, hvad de mener om forslaget. Hvis nogen kommer med ændringsforslag til lovforslaget, vil det normalt stå i udvalgets betænkning.

Beslutningsforslag

Folketingsmedlemmer og ministre kan også fremsætte beslutningsforslag. Beslutningsforslag skal kun behandles to gange i folketingssalen, og de er mindre komplicerede at skrive end lovforslag.

Derfor er det mere almindeligt, at menige folketingsmedlemmer fremsætter beslutningsforslag, end at de fremsætter lovforslag.

Dokumenter til lovarbejdet

På Folketingets hjemmeside kan du finde mange dokumenter om lovgivningsarbejdet og Folketingets øvrige arbejde. Det er for eksempel lovforslag, beslutningsforslag, aktstykker, forespørgsler, ministerredegørelser, § 20-spørgsmål, udskrifter af møder i folketingssalen, udvalgsdokumenter, betænkninger og beretninger samt oversigter.

Find lovforslag

Hvis du leder efter et bestemt lovforslag, kan du gå ind i menupunktet ”Dokumenter”. Herefter vælger du til venstre det ministerområde, forslaget hører under, og i hvilken folketingssamling forslaget blev stillet. Klik på lovforslaget på listen. Alle dokumenter, der hører til lovforslaget, findes til venstre på den side, du kommer ind på.

 

Sidst opdateret: 15. november 2023