Hop til indhold

Initiativerne i aftalen er vokset ud af drøftelser med folkeskolens parter og folkeskoleforligskredsen.

Med aftalen lægges der op til at fortsætte drøftelsen af centrale emner for folkeskolen.

Drøftelse af Trivselskommissionens anbefalinger med relevans for folkeskolen

Forligskredsen er enig om at drøfte de af Trivselskommissionens anbefalinger, som har relevans for folkeskolen, herunder kommissionens overvejelser om målingen af børn og unges trivsel, når Trivselskommissionen ultimo 2024 har afleveret sine anbefalinger.

Læs mere om Trivselskommisionen (trivselskommissionen.dk)

Bedre mulighed for at inddrage frivillige foreninger 

Der er potentiale for øget brug af frivillige foreninger i folkeskolen. Frivillige Foreninger kan eksempelvis bidrage til inspirerende undervisning, til øget mulighed for undervisningsdifferentiering eller til individuel lektiehjælp. Forligskredsen er enig om, at der er potentiale i, at frivillige i højere grad inddrages i skolen. Regeringen vil derfor drøfte muligheder og barrierer for inddragelse af frivillige i skolen med folkeskolens parter i Sammen om Skolen med afsæt i gode erfaringer fra skoler og relevante aktører. 

Sidst opdateret: 21. maj 2024