Hop til indhold

Kvalitetsforum for Folkeskolen skal komme med konkrete bemærkninger og forslag til beslutningsprocessen for folkeskolereformen og til implementeringsprocessen til ministeren og folkeskoleforligskredsen. Det er et forum, hvor alle parter tager medansvar for at bidrage til en positiv udvikling af folkeskolen – og altså ikke blot et dialogforum.

Kvalitetsforum for Folkeskolen består af repræsentanter fra:

  • Kommunernes Landsforening (KL)
  • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
  • Skolelederforeningen
  • Danmarks Lærerforening
  • Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
  • Danske Skoleelever
  • Skole og Forældre.

Kvalitetsforum for Folkeskolen erstatter det tidligere Partnerskabet for folkeskolen.

Møderne i kvalitetsforum forberedes og efterbehandles af medlemmerne i fællesskab. Det første møde blev afholdt den 15. september 2015. Det er hensigten at der holdes flere møder hvert år.

Sidst opdateret: 15. november 2023