Hop til indhold

Eliteidrætsklasser og talentklasser i musik skal understøtte, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan.

Eliteidrætsklasser

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at oprette særlige eliteklasser i idræt i 7.-10. klasse, hvor optagelse af elever kan ske på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau. 
Skolen kan ikke afvise at optage en elev på baggrund af for eksempel elevens sociale kompetencer eller faglige niveau.

Skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den understøtter elevernes talent og giver dem de bedst mulige rammer for at kunne træne samtidig med, at skolen sikrer gode rammer for elevernes skolearbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v.

Talentklasser i musik

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette særlige talentklasser i musik fra børnehaveklassen til 10. klasse. Optagelse af elever i disse klasser kan ske på baggrund af en vurdering af elevernes musikalske forudsætninger. Det er op til lokal beslutning, hvordan vurderingen m.v. skal tilrettelægges.

Skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den understøtter elevernes talent for musik. Undervisningen skal tilrettelægges inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Eliteidrætsklasser: § 25, stk. 4
  • Talentklasser i musik: § 25, stk. 5

Ofte stillede spørgsmål og svar

Eliteklasser

Opdateret 06/05 2020 kl. 16:38

Fra skoleåret 2014/15 er der åbnet mulighed for oprettelse af eliteklasser i idræt, og fra skoleåret 2019/20 er der oprettet mulighed for talentklasser i musik.

Opdateret 20/01 2023 kl. 12:51

Normalt kan optagelse i en folkeskole alene betinges af rent objektive kriterier som for eksempel afstand mellem skole og hjem og om eleven har søskende, der allerede går på skolen. Bestemmelserne giver en særlig mulighed for, at optagelse af elever i elite- og talentklasser kan ske på baggrund af en vurdering af hhv. elevernes sportslige niveau og musikalske forudsætninger.

Det bemærkes, at skolerne ikke kan afvise en elev fra optagelse i en eliteklasse i idræt eller talentklasse i musik på baggrund af andre subjektive kriterier som for eksempel vurderinger af elevens sociale kompetencer eller faglige niveau.

En distriktsskoleelev, som på baggrund af sit sportslige niveau afvises fra en særlig eliteklasse i idræt på sin distriktsskole, skal optages i en af distriktsskolens almindelige klasser.

En distriktsskoleelev, som på baggrund af sine musikalske forudsætninger afvises fra en talentklasse i musik på sin distriktsskole, skal optages i en af distriktsskolens almindelige klasser.

Det er videre en lokal beslutning, hvordan begrebet eliteidrætsklasser defineres og udfoldes, og dermed også hvordan elever med et særligt sportsligt talent nærmere skal afgrænses.

Det er også en lokal beslutning, hvordan begrebet talentklasser i musik defineres og udfoldes, og dermed også hvordan elever med et særligt musisk talent nærmere skal afgrænses.

Der henvises til folkeskolelovens § 25, stk. 4 og 5.

Sidst opdateret: 23. april 2024