Hop til indhold

It og medier, sproglig udvikling samt innovation og entreprenørskab er tre tværgående temaer i forenklede Fælles Mål, der indgår i undervisningen i skolens obligatoriske fag.

Temaerne er indarbejdet i målene i fagene, og der er udarbejdet undervisningsvejledninger til de tre temaer, som vises under de enkelte fag på EMU Danmarks Læringsportal (emu.dk).

Tværgående temaer

Opdateret 04/10 2019 kl. 08:30

Innovation og entreprenørskab skal indtænkes som tværgående tema i alle folkeskolens obligatoriske fag. Innovation og entreprenørskab indgår også som central del af faget håndværk og design.

I innovation og entreprenørskab skal eleverne tilegne sig viden om innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre.

Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde.

Innovation og entreprenørskab er tydeliggjort i alle obligatoriske fag og indgår i læseplanerne for fagene. Der er også udarbejdet en undervisningsvejledning for innovation og entreprenørskab for lærere og pædagogisk personale på EMU.dk.

Læs mere om det enkelte fag på emu.dk.

Opdateret 04/10 2019 kl. 08:31

Kvalificeret brug af it og medier i undervisningen kræver, at it ikke betragtes isoleret, men som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. It og medier er derfor et tværgående tema, som skal indtænkes i alle skolens obligatoriske fag.

Der opereres med fire positioner:
1. Eleven som kritisk undersøger 
2. Eleven som analyserende modtager
3. Eleven som målrettet og kreativ producent
4. Eleven som ansvarlig deltager.

De fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser. I praksis er der dog tale om flydende grænser mellem positionerne.

Der er opstillet mål for elevernes it- og mediekompetencer i alle obligatoriske fag og indgår i læseplanerne for fagene. Der er også udarbejdet en undervisningsvejledning for it- og mediekompetencer for lærere og pædagogisk personale på EMU.dk.

Læs mere om det enkelte fag på emu.dk.

Opdateret 04/10 2019 kl. 08:32

Det er afgørende for elevernes læring, at eleverne udvikler sig til målrettede og strategiske læsere, der læser fagtekster på en faglig måde. Der skal derfor være fokus på elevernes faglige læsning under hele grundskoleforløbet og i alle fag.

Lærerne er forpligtet til at tilpasse undervisningen i alle fag til de tosprogede elevers sproglige behov.
Der opstilles mål for elevernes sproglige udvikling i alle obligatoriske fag, der indbefatter faglig læsning samt elevernes sproglige behov. Sproglig udvikling indgår desuden i læseplanerne for fagene. Der er også udarbejdet en undervisningsvejledning for sproglig udvikling for lærere og pædagogisk personale på EMU.dk.

Læs mere om det enkelte fag på emu.dk.

Sidst opdateret: 8. januar 2021