Hop til indhold

Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner i folkeskolen. Emnerne er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i børnehaveklassen og i undervisningen i de obligatoriske fag i 1.-9. klasse.

Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.

Lovgivning og relevante paragraffer

Folkeskoleloven:
  • § 7 om at de tre obligatoriske emner indgår i undervisningen i folkeskolen
  • § 45 om skoleleders kompetencer
Fælles Mål:
  • §§ 21-23 om de tre obligatoriske emner i folkeskolen

Obligatoriske emner

Opdateret 05/01 2023 kl. 13:06

Emnet færdselslære er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede ulykkessituationer.

Færdselslære omfatter to kompetenceområder: Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

Læs mere om færdselslære på emu.dk.

Opdateret 05/01 2023 kl. 13:14

Emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter to kompetenceområder: Sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet.

Læs mere om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på emu.dk.

Opdateret 16/03 2023 kl. 09:40

Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Uddannelse og job skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg, og de skal opnå et generelt samfundskendskab og en forståelse for arbejdsmarkedet. Uddannelse og job skal også sikre eleverne en viden om ungdomsuddannelserne, og hvilke job- og karrieremuligheder som de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til.

Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Uddannelse og job omfatter tre kompetenceområder: Personlige valg, fra uddannelse til job og arbejdsliv.

Læs mere om uddannelse og job på emu.dk.

Sidst opdateret: 15. november 2023