Forenklede Fælles Mål omfatter de mål, som Undervisningsministeriet har udpeget til at være nationale mål for undervisningen i grundskolen. Forenklede Fælles Mål-webservicen giver adgang til kompetenceområder og -mål samt tilhørende færdigheds- og vidensmål for alle fag og børnehaveklassen. Webservicen er tilgængelig for leverandører af systemer og læremidler til folkeskoleområdet via BPI-integrationsplatformen.

De overordnede kompetencemål kan nedbrydes til først en konkretisering i form af målpar, som indeholder færdighedsmål og vidensmål indenfor tre faser. Disse målpar kan lærerne efterfølgende nedbryde til konkrete læringsmål for de enkelte læringsmål.

Systemleverandører og andre, som ønsker at anvende webservicen, kan få adgang til denne via BPI-integrationsplatformen. Se nærmere information om tilslutning til BPI-integrationsplatformen nedenfor.

Sidst opdateret: 31. oktober 2017