Forenklede Fælles Mål fastsætter nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen.

De Fælles Mål er bindende mål og skal være styrende for undervisningen i folkeskolen. Undervisningen i de enkelte fag og emner skal også fremme elevernes alsidige udvikling.

Mål, opmærksomhedspunkter og tværgående emner

Forenklede Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter. I dansk og historie er der også kanonlister.

I alle fag indgår tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

Læs mere om de centrale elementer i Fælles Mål.

Læseplaner

Læseplanerne uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Ministeriet udstikker vejledende læseplaner, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Skolernes læseplaner skal beskrive udviklingen i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå fagenes og emners kompetencemål. Læseplanerne skal også beskrive forløb, der understøtter arbejdet med færdigheds- og vidensmål.

Undervisningsvejledninger

Ministeriet har udarbejdet undervisningsvejledninger for skolens fag og emner og de tværgående emner, der kan give inspiration til undervisningen i faget.

Se mål, læseplaner og vejledninger for børnehaveklassen og skolens fag og emner på EMU Danmarks læringsportal.

Tydelige mål har betydning for elevernes læring

Forenklede Fælles Mål er læringsmål og beskriver, hvad eleven skal lære, ikke hvad undervisningen skal indeholde.

Baggrunden for de forenklede Fælles Mål er, at den internationale forskning viser, at arbejdet med mål, evaluering og feedback har stor betydning for elevernes læring.

Klare og præcise læringsmål er med til at give læreren et tydeligt billede af, hvad eleverne skal lære. Billedet skal være styrende for de undervisningsmæssige beslutninger.

Tydelige læringsmål er samtidig med til at gøre det klart for eleverne, hvad de skal lære, og de kan følge med i deres egen læringsfremgang. Det kan være med til at motivere eleverne og gøre dem bevidst om betydningen af deres egen aktive medvirken.

De forenklede Fælles Mål er bygget op, så de er et redskab i lærerens arbejde med læringsmål.

Vidensportal med inspirationsmaterialer til Fælles Mål

Som del af de forenklede Fælles Mål har ministeriet lanceret en dynamisk vidensportal på EMU Danmarks læringsportal. Her kan lærerne finde eksempler og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmål for alle mål i fagene.

På vidensportalen finder man også de vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for alle fag og emner samt tværgående emner.

Gå til Fælles Mål på vidensportalen på Danmarks læringsportal.

Sidst opdateret: 14. marts 2017