; Hop til indhold

Ministeriet opfordrer i forlængelse af anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen for Fælles Mål til en lokal dialog om, hvad de færre bindinger betyder i praksis. Vi afholder dialogmøder og har udviklet materiale til at understøtte denne dialog.

Behovet for dialog om en ny praksis

En lovændring i 2017 lempede bindingerne i Fælles Mål med det formål at give lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Ministeren nedsatte en rådgivningsgruppe, som i juni 2018 offentliggjorde sine anbefalinger, herunder fem pejlemærker for Fælles Mål i Folkeskolen.

De færre bindende mål og pejlemærkerne skaber dog ikke i sig selv ændringer i dagligdagen på den enkelte skole. Derfor opfordrer ministeriet i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL til lokal dialog om, hvad ændringer kan betyde for en ny praksis.

Regionale dialogmøder

Ministeriet har i slutningen af 2018 afholdt fem regionale dialogmøder sammen med Danmarks Lærerforening, KL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen, hvor lærere, skoleledere og medarbejder i de kommunale forvaltninger fra over 80 af landets kommuner har været samlet og drøftet, hvad de ændrede bindinger i Fælles Mål kan betyde lokalt, så tilrettelæggelsen af undervisningen afspejler intentionerne med de nye rammer i Fælles Mål og samtidig er meningsgivende lokalt.

Etableringen af en ny lokal praksis kræver en forankring af drøftelserne i de lokale fagmiljøer, på lærerværelset, i forvaltningen mv., der går udover de afholdte dialogmøder. Det er derfor vigtigt, at den lokale dialog, der er påbegyndt på møderne, videreføres og spredes yderligere i en lokal sammenhæng. Til det formål er der udviklet en række dialogmaterialer, der kan understøtte den lokale dialog.

Dialogmaterialer

Ministeriet, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL har med udgangspunkt i Rådgivningsgruppens anbefalinger udarbejdet dialogmaterialer til skoler og kommuner og en folder om Øget frihed i Fælles Mål til de fagprofessionelle, skoleledere, forvaltning mv. 

Læs folderen "Øget frihed i Fælles Mål - Hvordan skaber vi en ny praksis?" (pdf)

Dialogmaterialet skal understøtte en lokal dialog om, hvilke muligheder der er skabt med de ændrede rammer for Fælles Mål, og hvad ændringerne kan betyde i praksis.

Dialogmaterialet tager afsæt i lovændringens intention om at give skolerne et større professionelt råderum og mere frihed til at tilrettelægge undervisningen efter lokale behov og endvidere pejlemærker fra Rådgivningsgruppen for Fælles Mål. Materialet kan bruges til at inspirere og understøtte en indledende lokal refleksion og dialog mellem lærere, øvrigt pædagogisk personale, skoleledere og forvaltning om:

  • hvordan man lokalt vil skabe god undervisning med udgangspunkt i de muligheder, som de ændrede rammer i Fælles Mål giver, samt
  • hvordan ledelse og forvaltning sætter rammer og understøtter lærere og øvrigt pædagogisk personale.

Materialet kræver ikke involvering af eksterne konsulenter, og de enkelte dele kan tilpasses og anvendes samlet eller særskilt alt efter lokale behov og processer. 

Sidst opdateret: 21. februar 2020