Hop til indhold

10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet 9. klasse, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er derfor i 10. klasse fokus på, at eleven bliver parat til videre uddannelse, herunder:

 • En uges obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelse
 • En række fag målrettet ungdomsuddannelserne
 • En uddannelsesplan, der skal anvendes som værktøj i den løbende vejledning af eleven om elevens fremtidige uddannelsesvalg.

Ud over den ene uges obligatoriske brobygning, har eleverne mulighed for frivillig brobygning, der kan udgøre fem uger i forløb, der varer mere end 20 uger, og 4 uger i forløb, der varer 20 uger eller mindre.

Obligatorisk del og valgfri del

10. klasse består af en obligatorisk del, se folkeskolelovens § 19 c (retsinformation.dk). Og en valgfri del, se folkeskolelovens § 19 d (retsinformation.dk).

Hvilke fag indeholder 10. klasse?

Den obligatoriske del indeholder fagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk.

Den valgfrie del indeholder følgende fag, som skal tilbydes eleverne, dog særlige regler for tysk og fransk, se folkeskolelovens § 19 d, stk. 3:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Fysik/kemi.

Desuden skal skolerne tilbyde mindst tre fag fra den række, der er angivet i folkeskolelovens § 19 d stk. 4 (almindelige skolefag og værkstedsfag).

Selvvalgt opgave (OSO)

Den obligatoriske del består også af en selvvalgt opgave (OSO).
Læs mere i bekendtgørelse om obligatorisk selvvalgt opgave i folkeskolens 10. klasse (retsinformation.dk).

Timetal i 10. klasse

Timetallet i den obligatoriske del af 10. klasse er 420 timer til dansk, matematik og engelsk og 21 timer til obligatorisk brobygning (se vejledningslovens §10 d). Kravene til timetallet i den valgfri del af 10. klasse er 399 årlige timer. Der er ikke fastsat vejledende undervisningstimetal, men Fælles Mål for undervisningen i de enkelte fag (emu.dk).

10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse

Efter overenskomst med en kommunalbestyrelse kan institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, også kan tilbyde 10. klasseundervisning. 10. klasser på disse institutioner finansieres af kommunen, bortset fra de perioder, hvor eleven er i brobygning. Her finansieres brobygningen igennem et statstilskud til institutionen, der brobygges til. Se 10. klassebekendtgørelsen - BEK nr. 1251 af 27/11/2014 (retsinformation.dk) om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning.

Sidst opdateret: 7. november 2023