Hop til indhold
Der er i lyset af COVID-19 indført midlertidige ændringer til reglerne for obligatoriske sprogprøver. De midlertidige regelændringer er i fastsat i bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021 (retsinformation.dk).
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 29. marts 2021 udsendt brev til skoler og kommuner om ændringerne. Brevet kan findes her (pdf).

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen (www.retsinformation.dk).

Vejledning til bekendtgørelse 

Vejledning til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen (www.retsinformation.dk)

Personoplysninger og databeskyttelse 

Vejledning om GDPR i forhold til brug af det digitale administrationssystem www-sprogprøver.dk til gennemførelse af den obligatoriske sprogprøve i børnehaveklassen i grundskolen (pdf).

Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for It og Lærings opgaver som databehandler i det digitale system Sprogprøver.dk (www.retsinformation.dk).

Vejledning til ansøgning om tilskud

Vejledning til ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver på fri- og privatskoler – skoleåret 2020/2021.

Praktisk vejledning til indberetning

Praktisk vejledning til indberetning af sprogprøver (viden.stil.dk)

Sidst opdateret: 28. maj 2021