Der er sket ændringer i reglerne for obligatoriske sprogprøver i lyset af COVID-19. Ændring til de midlertidige regler er trådt i kraft den 16. maj 2020 ved bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020. Ministeriet har i forbindelse med de nye regler udsendt et orienteringsbrev til de omfattede grundskoler og kommuner den 15. maj 2020.
Læs bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020 (retsinformation.dk)
Læs det udsendte orienteringsbrev til omfattede grundskoler og kommuner (pdf)
Læs mere om reglerne for sprogprøver i lyset af COVID-19 på uvm.dk/corona (uvm.dk)

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen (www.retsinformation.dk).

Vejledning til bekendtgørelse 

Vejledning til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen (www.retsinformation.dk)

Personoplysninger og databeskyttelse 

Vejledning om GDPR i forhold til brug af det digitale administrationssystem www-sprogprøver.dk til gennemførelse af den obligatoriske sprogprøve i børnehaveklassen i grundskolen (pdf).

Vejledning til ansøgning om tilskud

Vejledning til ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen – skoleåret 2019/2020.

Sidst opdateret: 29. maj 2020