Sprogprøverne målrettet børnehaveklassen og sprogprøverne målrettet elever, der modtager undervisning i dansk som andet sprog i 1.-9. klasse, kan gennemføres op til fire gange i løbet af det pågældende skoleår.

Prøveperiode for eleverne i børnehaveklassen

I børnehaveklassen gives tre obligatoriske prøveforsøg i løbet af skoleåret. Derudover gives der tilbud om et fjerde forsøg, der gennemføres med brugerbetaling.

De fire sprogprøveforsøg aflægges på fire forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret:

  • sprogprøve gennemføres i forbindelse med undervisningens påbegyndelse
  • sprogprøve gennemføres i februar
  • sprogprøve gennemføres umiddelbart inden skoleårets afslutning
  • sprogprøve gennemføres efter tilbud om sommerskole i sommerferien

Såfremt eleven består en sprogprøve, skal eleven ikke deltage i yderligere sprogprøveforsøg.

Prøveperiode for eleverne i 1.-9. klasse

Der findes ingen fast prøveperiode for prøven målrettet elever i 1.-9. klasse. Det er op til den enkelte skole at planlægge, hvornår det vil være meningsfuldt at gennemføre prøven. Skolen skal dog sikre, at eleverne får fire forsøg til at bestå prøven.

Sidst opdateret: 6. maj 2019