På de omfattede skoler skal der gennemføres følgende sprogprøver:

  1. Obligatoriske sprogprøver for samtlige elever i børnehaveklassen.
  2. Obligatoriskesprogprøver målrettet elever i 1.-9. klasse, som skal ophøre med at modtage undervisning i dansk som andetsprog - supplerende.

Læs mere om gennemførelse af sprogprøver.

Den obligatoriske sprogprøve i børnehaveklassen

Formålet med sprogprøven er at styrke elevernes sproglige forudsætninger for at få et godt udbytte af deres skolegang.

Det sker gennem en løbende prøvning af elevernes sproglige kompetencer kombineret med en målrettet sprogstimulerende indsats i både klassen og i hjemmet for de elever, som ikke bliver vurderet sprogparate ved et sprogprøveforsøg.

Sprogstimuleringsforløbet skal styrke eleverne i de sproglige områder, som eleverne har et behov for at forbedre frem mod næste sprogprøveforsøg.

Eleverne har op til tre obligatoriske prøveforsøg og et fjerde frivilligt forsøg til at blive vurderet sprogparat inden påbegyndelse af 1. klasse.

Såfremt en elev bliver vurderet sprogparat, er elevens sprogkundskaber tiltrækkelige til at påbegynde undervisningen i 1. klasse efter sommerferien, og eleven skal ikke længere deltage i sprogprøver eller sprogstimuleringsforløb. 

Vurderes eleven ikke sprogparat ved det tredje obligatoriske eller fjerde frivillige sprogprøveforsøg, skal eleven som udgangspunkt igen undervises i børnehaveklassen i det efterfølgende skoleår.

En elev kan dog kun gå børnehaveklassen om én gang som følge af ikke at være vurderet sprogparat ved sprogprøven

Du kan læse mere i "Sprogprøver i børnehaveklassen - Informationsmateriale om sprogprøven i børnehaveklassen (opdateret august 2019)" (pdf).

Den obligatoriske sprogprøve for visse elever i 1.-9. klasse

For at sikre, at sprogligt svage elever på 1.-9. klassetrin på de omfattede skoler også får glæde af den sikkerhed, som en sprogprøve giver for det faglige niveau, skal elever i 1.-9. klasse, som modtager undervisning i dansk som andetsprog - supplerende, vurderes sprogparat ved en obligatorisk sprogprøve som forudsætning for at kunne ophøre med at modtage undervisning i dansk som andetsprog.

Eleverne skal vurderes sprogparat ved en obligatorisk sprogprøve i følgende tilfælde:

  • skolelederen vurderer,at eleven ikke længere har behov for dansk som andetsprog – supplerende.
  • senest inden udgangen af det fjerde skoleår, hvor eleverne har modtaget undervisning i dansk som andetsprog - supplerende, evt. efter først at have modtaget basisundervisning i dansk som andetsprog i to år.

Elever i 1.-9 klasse har fire forsøg til at blive vurderet sprogparat ved sprogprøven.

Vurderes eleven ikke sprogparat ved sprogprøven efter fire forsøg, skal eleven undervises på det pågældende klassetrin i to år og fortsætte med at modtage undervisning i dansk som andetsprog - supplerende.

En elev kan dog kun samlet gå ét klassetrin om fra børnehaveklasse til 9. klasse på grund af ikke at være vurderet sprogparat.

Du kan læse mere i "Sprogprøven i 1.-9. klasse - Informationsmateriale om sprogprøven i 1.-9. klasse" (pdf). 

Sidst opdateret: 14. august 2019