Hop til indhold

Hvilke skoler er omfattet? 

Ministeriet udarbejder årligt en vejledende liste over, hvilke grundskoler eller afdelinger af grundskoler der skal afholde sprogprøver.

Listen bygger på Indenrigs- og boligministeriets data over udsatte boligområder sammenholdt med data fra Danmarks Statistiks elevregister.

Det er kommunalbestyrelsens og de frie grundskolers bestyrelsers ansvar at påse, hvorvidt henholdsvis kommunens folkeskoler og den pågældende frie skole er omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver.

Skoleåret 2022/2023 

Den vejledende liste, som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet for skoleåret 2022/2023, kan ses nedenfor. Nedenfor ses Transport- og Boligministeriets lister over udsatte almene boligområder for 2018, 2019 og 2020 samt Indenrigs- og boligministeriets liste over udsatte boligområder 2021.  

Se den vejledende liste over skoler, der skal aflægge sprogprøver i 2022/2023 (pdf) 

Listen for 2018 (pdf)

Listen for 2019 (pdf)

Listen for 2020 (pdf)

Listen for 2021 (pdf)  

Hvornår skal prøverne gennemføres?

Sprogprøverne skal gennemføres op til fire gange i løbet af det pågældende skoleår.

Prøveperiode for eleverne i børnehaveklassen

Sprogprøveforsøgene i børnehaveklassen fordeler sig således:

  • Første obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres i forbindelse med undervisningens påbegyndelse
  • Andet obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres i februar måned
  • Tredje obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres umiddelbart inden skoleårets afslutning
  • Fjerde frivillige sprogprøveforsøg gennemføres inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse (efter tilbud om sommerskole i sommerferien)

Som forberedelse til det fjerde sprogprøveforsøg skal kommunalbestyrelsen eller den frie grundskoles bestyrelse tilbyde elevens forældre, at eleven mod betaling kan deltage i frivillig undervisning i sommerferien (sommerskole).

Prøveperiode for eleverne i 1.-9. klasse

Der er ikke fastsat prøveperiode for sprogprøverne målrettet elever i 1.-9. klasse. Det er op til den enkelte skole at planlægge, hvornår det vil være meningsfuldt at gennemføre sprogprøveforsøgene.

Skolen skal ved planlægningen heraf sikre, at eleverne har mulighed for at benytte de fire forsøg inden påbegyndelse af det efterfølgende skoleår.

Sidst opdateret: 17. maj 2022