Hvilke skoler er omfattet? 

Ministeriet har udarbejdet en vejledende liste over, hvilke grundskoler eller afdelinger af grundskoler der skal afholde sprogprøver i skoleåret 2019/2020.

Listen bygger på Transport- og Boligministeriets data over udsatte boligområder sammenholdt med data fra Danmarks Statistiks elevregister.

Det er kommunalbestyrelsens og de frie grundskolers bestyrelsers ansvar at påse, hvorvidt henholdsvis kommunens folkeskoler og den pågældende frie skole er omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver.

Se listen over skoler der skal aflægge sprogprøver i 2019/2020 (pdf) 

Nedenfor ses Transport- og Boligministeriets lister over udsatte almene boligområder for 2016, 2017 og 2018:

Listen for 2016 (pdf) 

Listen for 2017 (pdf)

Listen for 2018 (pdf)

Hvornår skal prøverne gennemføres?

Sprogprøverne skal gennemføres op til fire gange i løbet af det pågældende skoleår.

Prøveperiode for eleverne i børnehaveklassen

Sprogprøveforsøgene i børnehaveklassen fordeler sig således:

  • Første obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres i forbindelse med undervisningens påbegyndelse
  • Andet obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres i februar måned
  • Tredje obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres umiddelbart inden skoleårets afslutning
  • Fjerde frivillige sprogprøveforsøg gennemføres inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse (efter tilbud om sommerskole i sommerferien)

Som forberedelse til det fjerde sprogprøveforsøg skal kommunalbestyrelsen eller den frie grundskoles bestyrelse tilbyde elevens forældre, at eleven mod betaling kan deltage i frivillig undervisning i sommerferien (sommerskole).

Prøveperiode for eleverne i 1.-9. klasse

Der er ikke fastsat prøveperiode for sprogprøverne målrettet elever i 1.-9. klasse. Det er op til den enkelte skole at planlægge, hvornår det vil være meningsfuldt at gennemføre sprogprøveforsøgene.

Skolen skal ved planlægningen heraf sikre, at eleverne har mulighed for at benytte de fire forsøg inden påbegyndelse af det efterfølgende skoleår.

Sidst opdateret: 30. januar 2020