Hop til indhold

Der er sket ændringer i reglerne for obligatoriske sprogprøver i lyset af COVID-19. Ændring til de midlertidige regler er trådt i kraft den 16. maj 2020 ved bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020. Ministeriet har i forbindelse med de nye regler udsendt et orienteringsbrev til de omfattede grundskoler og kommuner den 15. maj 2020.
Læs bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020 (retsinformation.dk)
Læs det udsendte orienteringsbrev til omfattede grundskoler og kommuner (pdf)
Læs mere om reglerne for sprogprøver i lyset af COVID-19 på uvm.dk/corona (uvm.dk)

Hvilke skoler er omfattet? 

Ministeriet udarbejder årligt en vejledende liste over, hvilke grundskoler eller afdelinger af grundskoler der skal afholde sprogprøver.

Listen bygger på Transport- og Boligministeriets data over udsatte boligområder sammenholdt med data fra Danmarks Statistiks elevregister.

Det er kommunalbestyrelsens og de frie grundskolers bestyrelsers ansvar at påse, hvorvidt henholdsvis kommunens folkeskoler og den pågældende frie skole er omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver.

Skoleåret 2020/2021

Den vejledende liste, som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet for skoleåret 2020/2021, kan ses nedenfor. 

Se den vejledende liste over skoler, der skal aflægge sprogprøver i 2020/2021 (pdf)

Nedenfor ses Transport- og Boligministeriets lister over udsatte almene boligområder for 2017, 2018 og 2019: 

Listen for 2017 (pdf)

Listen for 2018 (pdf)

Listen for 2019 (pdf)

Skoleåret 2019/2020

Den vejledende liste, som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet for skoleåret 2019/2020, kan ses nedenfor.

Se den vejledende liste over skoler, der skal aflægge sprogprøver i 2019/2020 (pdf) 

Hvornår skal prøverne gennemføres?

Sprogprøverne skal gennemføres op til fire gange i løbet af det pågældende skoleår.

Prøveperiode for eleverne i børnehaveklassen

Sprogprøveforsøgene i børnehaveklassen fordeler sig således:

  • Første obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres i forbindelse med undervisningens påbegyndelse
  • Andet obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres i februar måned
  • Tredje obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres umiddelbart inden skoleårets afslutning
  • Fjerde frivillige sprogprøveforsøg gennemføres inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse (efter tilbud om sommerskole i sommerferien)

Som forberedelse til det fjerde sprogprøveforsøg skal kommunalbestyrelsen eller den frie grundskoles bestyrelse tilbyde elevens forældre, at eleven mod betaling kan deltage i frivillig undervisning i sommerferien (sommerskole).

Prøveperiode for eleverne i 1.-9. klasse

Der er ikke fastsat prøveperiode for sprogprøverne målrettet elever i 1.-9. klasse. Det er op til den enkelte skole at planlægge, hvornår det vil være meningsfuldt at gennemføre sprogprøveforsøgene.

Skolen skal ved planlægningen heraf sikre, at eleverne har mulighed for at benytte de fire forsøg inden påbegyndelse af det efterfølgende skoleår.

Sidst opdateret: 13. juli 2020