For at understøtte arbejdet med implementering og gennemførelse af sprogprøverne vil styrelsen iværksætte en række frivillige tilbud til skolerne, herunder webinarer, temadage for prøveafholdende lærere samt en hotline til besvarelse af pædagogiske og organisatoriske spørgsmål omkring afholdelsen af sprogprøver.

Pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen – skoleåret 2019/2020

Som følge af aftale om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat midler i form af et tilskud til kommunernes og de frie grundskolers omkostninger forbundet med opfølgning på sprogprøverne.

Find puljen her.

Sidst opdateret: 30. januar 2020