Hop til indhold

Virtuelt møde om status på regler og rammer for obligatoriske sprogprøver i skoleåret den 20. januar 2021

Kontor for Prøver, Eksamen og Test afholder et virtuelt møde om status på regler og rammer for obligatoriske sprogprøver onsdag den 20. januar 2021 kl. 10.00-11.00.

På mødet vil der blandt andet være en gennemgang af de generelle regler for afholdelse af sprogprøver, en nærmere gennemgang af reglerne for sprogprøven i 1.-9. klasse, samt en gennemgang af de midlertidige COVID-19-regler, som var gældende sidste skoleår, herunder hvordan reglerne har betydning for skolerne i indeværende skoleår.

Indholdet på mødet er målrettet skoleledere på skoler, som er omfattet af reglerne om obligatoriske sprogprøver. Det vil være muligt at stille opklarende spørgsmål omkring regler og rammer for sprogprøverne ved mødet.

Tilmelding til mødet sker via mail til: sprogproever@stukuvm.dk med angivelse af mailadresser på dem, der deltager i mødet.

Tilmeldte deltagere vil per mail modtage et link til det virtuelle møderum inden mødets afholdelse.

Pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver på fri- og privatskoler – skoleåret 2020/2021

Som følge af delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat midler i form af et tilskud til fri- og privatskolers omkostninger forbundet med opfølgning på sprogprøverne.

Læs mere om Pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver på fri- og privatskoler – skoleåret 2020/2021.

Den kommunale andel af sprogprøvepuljen er omlagt til bloktilskuddet med virkning fra 2020. Omlægningen medfører, at kommunerne ikke længere kan få tilskud til omkostningerne forbundet med obligatoriske sprogprøver mv. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Der er i 2020 derfor ikke er en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge midler fra.

Deltagerbetaling til den frivillige sommerskole i 2020

Deltagerbetalingen til den frivillige sommerskole i 2020 var 520 kroner per påbegyndt uge.

Elever, som ikke vurderes sprogparat ved den tredje sprogprøve, skal tilbydes en frivillig fjerde sprogprøve inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse. Før det fjerde sprogprøveforsøg tilbyder kommunalbestyrelsen eller den frie grundskoles bestyrelse elevens forældre, at eleven mod betaling kan deltage i frivillig undervisning i sommerferien (sommerskole).

I henhold til folkeskolelovens § 11 a, stk. 4, udgør deltagerbetalingen på sommerskolen 500 kroner pr. påbegyndt uge i 2018-niveau. Deltagerbeløbet reguleres fra og med den 1. januar 2019 en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Den regulerede deltagerbetaling annonceres hvert år på ministeriets hjemmeside (uvm.dk).

Sidst opdateret: 21. december 2020