Hop til indhold

Der er sket ændringer i reglerne for obligatoriske sprogprøver i lyset af COVID-19. Ændring til de midlertidige regler er trådt i kraft den 16. maj 2020 ved bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020. Ministeriet har i forbindelse med de nye regler udsendt et orienteringsbrev til de omfattede grundskoler og kommuner den 15. maj 2020.
Læs bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020 (retsinformation.dk)
Læs det udsendte orienteringsbrev til omfattede grundskoler og kommuner (pdf)
Læs mere om reglerne for sprogprøver i lyset af COVID-19 på uvm.dk/corona (uvm.dk)

For at understøtte arbejdet med implementering og gennemførelse af sprogprøverne vil styrelsen iværksætte en række frivillige tilbud til skolerne, herunder webinarer, temadage for prøveafholdende lærere samt en hotline til besvarelse af pædagogiske og organisatoriske spørgsmål omkring afholdelsen af sprogprøver.

Deltagerbetaling til den frivillige sommerskole i 2020

Deltagerbetalingen til den frivillige sommerskole i 2020 er 520 kroner pr. påbegyndt uge.

Elever, som ikke vurderes sprogparat ved den tredje sprogprøve, skal tilbydes en frivillig fjerde sprogprøve inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse. Før det fjerde sprogprøveforsøg tilbyder kommunalbestyrelsen eller den frie grundskoles bestyrelse elevens forældre, at eleven mod betaling kan deltage i frivillig undervisning i sommerferien (sommerskole).

I henhold til folkeskolelovens § 11 a, stk. 4, udgør deltagerbetalingen på sommerskolen 500 kroner pr. påbegyndt uge i 2018-niveau. Deltagerbeløbet reguleres fra og med den 1. januar 2019 en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Den regulerede deltagerbetaling annonceres hvert år på ministeriets hjemmeside (uvm.dk).

Pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen – skoleåret 2019/2020

Som følge af aftale om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat midler i form af et tilskud til kommunernes og de frie grundskolers omkostninger forbundet med opfølgning på sprogprøverne.

Find puljen her.

Sidst opdateret: 29. maj 2020