; Hop til indhold

Temadag om obligatoriske sprogprøver i skoleåret 2021/22 den 14. september 2021

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder temadag om gennemførelse af obligatoriske sprogprøver i skoleåret 2021/22. Temadagen afholdes på Comwell H.C. Andersen Odense (Claus Bergs Gade 7, 5000, Odense) tirsdag den 14. september 2021 klokken 10.00-16.00.

Temadagen vil foregå i to dele:

  • På mødets første del fra klokken 10.00-12.45 vil der ud over en gennemgang af de generelle regler for afholdelse af sprogprøver i 1.-9. klasse med mulighed for spørgsmål og svar være oplæg om og drøftelse af, hvordan man på skolen identificerer de elever, der skal til sprogprøven i 1.-9. klasse, samt hvordan man følger godt op på sprogprøven.
  • På mødets anden del fra klokken 13.15-16.00 vil der ud over en gennemgang af de generelle regler for afholdelse af sprogprøver i børnehaveklassen også være inspirationsoplæg om arbejdet med ordforråd, samt mulighed for at erfaringsudveksle om forældresamarbejde og de opfølgende sprogstimuleringsindsatser i forbindelse med sprogprøven.

Der vil i mellem de to dele være en halv times pause med frokost, således at man kan deltage formiddag med frokost, eftermiddag med frokost eller hele dagen. Arrangementet er gratis at deltage i. Man sørger selv for transport.

Temadagen vil være relevant for lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere på skoler omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver, samt medarbejdere fra forvaltninger, der har skoler omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver.

Tilmelding skal ske via conferencemanager.events/sprogproever. Tilmeldingsfrist er senest den 15. august 2021.

Deltagerbetaling til den frivillige sommerskole i 2021

Deltagerbetalingen til den frivillige sommerskole i 2021 er 531 kroner per påbegyndt uge.

Elever, som ikke vurderes sprogparat ved den tredje sprogprøve, skal tilbydes en frivillig fjerde sprogprøve inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse. Før det fjerde sprogprøveforsøg tilbyder kommunalbestyrelsen eller den frie grundskoles bestyrelse elevens forældre, at eleven mod betaling kan deltage i frivillig undervisning i sommerferien (sommerskole).

I henhold til folkeskolelovens § 11 a, stk. 4, udgør deltagerbetalingen på sommerskolen 500 kroner pr. påbegyndt uge i 2018-niveau. Deltagerbeløbet reguleres fra og med den 1. januar 2019 en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver på fri- og privatskoler – skoleåret 2021/2022

Som følge af delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat midler i form af et tilskud til fri- og privatskolers omkostninger forbundet med opfølgning på sprogprøverne.

Læs mere om Pulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver på fri- og privatskoler – skoleåret 2021/2022.

Den kommunale andel af sprogprøvepuljen er omlagt til bloktilskuddet med virkning fra 2020. Omlægningen medfører, at kommunerne ikke længere kan få tilskud til omkostningerne forbundet med obligatoriske sprogprøver mv. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Der er fra 2020 derfor ikke en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge midler fra.

Sidst opdateret: 2. november 2021