For at understøtte arbejdet med implementering og gennemførelse af sprogprøverne vil styrelsen iværksætte en række frivillige tilbud til skolerne, herunder webinarer, temadage for prøveafholdende lærere samt en hotline til besvarelse af pædagogiske og organisatoriske spørgsmål omkring afholdelsen af sprogprøver.

Webinar og temadage

Styrelsen afholder webinar om de obligatoriske sprogprøver den 21. august 2019 kl. 13.00. Her vil være fokus på regler og rammer for sprogprøverne samt selve afholdelsen af sprogprøverne. 

Datoer for kommende temadage følger i august måned.

Sidst opdateret: 12. juli 2019