Hop til indhold
Der er i lyset af COVID-19 indført midlertidige ændringer til reglerne for obligatoriske sprogprøver. De midlertidige regelændringer er i fastsat i bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021 (retsinformation.dk).
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 29. marts 2021 udsendt brev til skoler og kommuner om ændringerne. Brevet kan findes her (pdf).