Hop til indhold

Bemærk at vejledningerne ikke er opdateret med de ændringer, der er for nationale test i skoleåret 2019/2020. Det gælder for skoleåret 2019/2020, at skolerne ikke skal orientere forældre om en den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen herom, samt at testene kun er obligatoriske for de skoler, som Børne- og Undervisningsministeriet har udtaget til at gennemføre obligatoriske test.

Vejledninger

Nationale test - information til forældre
Nationale test – information til forældre
Vejledning om de nationale test - til kommuner
Vejledning om de nationale test - til kommuner
Vejledning om de nationale test - til lærere, som underviser elever med særlige behov
Vejledning om de nationale test - til lærere, som underviser elever med særlige behov
Vejledning om de nationale test - til lærere i alle fag
Vejledning om de nationale test - til lærere i alle fag
Vejledning om de nationale test - til skoleledere
Vejledning om de nationale test - til skoleledere
Vejledning til de frivillige nationale test i dansk som andetsprog
Vejledning til de frivillige nationale test i dansk som andetsprog
Vejledning til nye resultatvisninger
Vejledning om de nationale test - til lærere i alle fag
             

Videovejledning målrettet mod elever

Video om de nationale test med Christel Aulkær Moll, lærer og læringskonsulent.

Sidst opdateret: 18. september 2020